Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Gold

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2016Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­mei­sillä pen­no­sil­laan elämän syrjässä roik­ku­va kai­vos­po­hat­ta läh­tee vielä yh­teen seik­kai­luun, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on re­piä kul­taa vii­da­kon sy­vyyk­sistä tai ehkä kuol­la sil­le tiel­le.

Vii­mei­sillä pen­no­sil­laan elämän syrjässä roik­ku­va kai­vos­po­hat­ta (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) läh­tee vielä yh­teen seik­kai­luun, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on re­piä kul­taa vii­da­kon sy­vyyk­sistä tai ehkä kuol­la sil­le tiel­le. Kä­sit­teet "Hail Ma­ry" ja "All-in" ku­vaa­vat avau­tu­vaa kor­pi­tai­val­ta yhtä hy­vin, mut­ta kuin ih­meen kau­pal­la ta­ru ei lo­pu erä­maa­han.
Ka­na­da­lai­sen Bre-X -kai­vo­syh­tiön ta­ri­naan löyhäs­ti poh­jau­tu­va elo­ku­va ku­vaa vir­kistävän pa­ko­no­mai­ses­ti ih­mis­ten suh­det­ta kul­taan, jo­ka on pää­hen­kilöl­leen enemmän pak­ko­miel­le ja seik­kai­lu il­man ta­lou­del­lis­ta ar­voa, ja tämän va­na­ve­teen il­maan­tu­vil­le pu­ku­mie­hil­le kylmän fis­kaa­li­nen kiin­to­pis­te. Kai­vos­mie­hen ai­sa­pa­ri, sa­tu­mai­sen on­ne­kas kai­vok­sen­kat­so­ja on jo­ta­kin tältä vä­liltä.
Hi­das­tem­poi­nen ja pai­koin vas­ten­mie­li­nen elo­ku­va on lo­pul­ta hyvä ai­hio kou­kut­ta­vas­ta ker­to­muk­ses­ta. Tässä on pa­pe­ril­la kaik­ki mitä voi­si kai­va­ta, mut­ta tällä ker­taa osat eivät ai­van nak­sah­da pai­koil­leen. Ra­pa­kun­toon son­nus­tau­tu­nut Matt­hew Mc­Co­naug­hey­kin tun­tuu jäävän kylmäk­si ih­mis­po­lok­si, jon­ka vir­heet ovat tur­han kli­sei­siä ja ko­ho­koh­dat sää­lillä ohi­tet­tu­ja. Näin myös elo­ku­van lop­pu­rat­kai­su, jo­ka ei is­tu edeltä­vien ta­pah­tu­mien pää­te­pis­teek­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva ja ääni. (IJ)
15/04/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy