Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Bloody Sunday

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 6416548513317

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämän elo­ku­van kat­sot­tuaan huo­maa äk­kiä, et­tei ole liioit­te­lua, jos ma­naa bri­tit maail­man­his­to­rian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­mik­si kon­nik­si.

Tämän elo­ku­van kat­sot­tuaan huo­maa äk­kiä, et­tei ole liioit­te­lua, jos ma­naa bri­tit maail­man­his­to­rian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­mik­si kon­nik­si. Her­cu­le Poi­rot'a lai­na­ten: brit­tien vä­ki­val­ta on kylmä­ve­ristä.
Nat­sit oli­vat ehkä te­hok­kaam­pia rei­lun kym­me­nen vuo­ten­sa ai­ka­na, mut­ta eng­lan­ti­lai­set ovat tou­hun­neet sa­to­jen vuo­sien ajan. Olen to­ki ai­na ar­vos­ta­nut Bri­tan­nian kult­tuu­ria. Maan his­to­ria kui­ten­kin pe­rus­tuu vä­ki­val­taan, jos­sa on osan­sa ol­lut myös skan­di­naa­veil­la ja man­ne­reu­roop­pa­lai­sil­la.
Hir­mutöitä ei vii­me vuo­si­na ole ko­vin näh­ty. Sak­san si­vii­li­koh­tei­siin koh­dis­tu­nei­den pom­mi­tus­ten ja po­liit­tis­ten Pa­les­tii­nan se­koi­lu­jen jäl­keen tam­mi­kuun 30. päivä 1972 tun­tuu vähäpätöi­seltä, mut­ta se on sitä­kin lä­pi­va­lai­se­vam­pi.
Jos oman maan las­ku­var­jo­jou­kot oli­si­vat tap­pa­neet 13 via­ton­ta si­vii­liä ja haa­voit­ta­neet 14:ää kan­sa­lai­soi­keu­sak­tii­via vaik­ka­pa Manc­hes­te­ris­sa, se oli­si ol­lut mah­do­ton aja­tus. Poh­jois-Ir­lan­nin Der­ryssä se kä­vi päinsä, ja teot pal­kit­tiin ku­nin­gat­ta­ren mi­ta­leil­la. Yk­sikään so­ti­las ei saa­nut tuo­mio­ta, tus­kin­pa moit­tei­ta­kaan. Niinpä. Poh­jois-Ir­lan­ti oli näin to­dis­tet­tu alus­maak­si. Niitähän bri­teillä riit­ti en­nen liiak­si as­ti.
Paul Greeng­ras­sin elo­ku­va alus­sa näy­tetään, kuin­ka elo­ku­va­teat­te­ris­sa pyö­rii John Sch­le­sin­ge­rin Sun­day, Bloo­dy Sun­day (Saa­ke­lin sun­nun­tai, 1971). Se ker­toi kah­den ylä­luok­kai­sen mie­hen ho­mo­suh­tees­ta alem­paa yh­teis­kun­ta­luok­kaa edus­ta­neen kans­sa. Pe­rin ku­vaa­va al­le­go­ria.
E­lo­ku­van tyy­li­la­ji muis­tut­taa Gil­lo Pon­te­cor­von klas­sik­koe­lo­ku­vaa Al­ge­rian so­ta (1966). Sähkö­sa­no­ma­tyy­liin ku­vat­tu­ja koh­tauk­sia on te­hos­te­tu aloit­ta­mal­la ja lo­pet­ta­mal­la niitä näennäi­sen tar­koi­tuk­set­to­mis­sa koh­dis­sa. Tämä luo ele­tyn tun­toa. Tämä ei ehkä ole en­simmäi­nen ker­ta, kun pät­ki­tyk­sellä il­men­netään ih­mi­sen muis­tia. Vain osa jää tal­teen. Par­haat ja pa­him­mat.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita tavoittelevat dokumentääristä tyyliä, joten ne ajavat asiansa. Ei ekstroja. (PS)
20/02/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy