Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Rosalie Blum

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2016 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kul­ma­kios­kiy­rittäjä Ro­sa­lie Blum herättää nuo­ren Vin­cen­tin huo­mion.

Kul­ma­kios­kiy­rittäjä Ro­sa­lie Blum herättää nuo­ren Vin­cen­tin huo­mion. Mies seu­raa it­seään huo­mat­ta­vas­ti van­hem­man nai­sen liik­keitä elo­ku­va­teat­te­rei­hin ja kup­pi­loi­hin, töistä ko­tio­vel­le. Kat­so­ja pähkäi­lee, mikä kiin­nos­tuk­sen on sy­tyttä­nyt. Tie­dot tih­ku­vat ri­po­tel­len.
Kä­si­kir­joit­ta­ja­poh­jal­ta esi­koi­soh­jauk­seen­sa pon­nis­ta­va Ju­lien Rap­pe­neau on luo­nut eri­tyi­sen elo­ku­va­tai­de­teok­sen. Rap­pe­neau kul­jet­taa en­simmäi­sellä kol­man­nek­sel­la kat­so­jan epäus­kot­ta­van ko­hel­lus­ko­me­dian alt­ta­ril­le — vain herä­telläk­seen kan­saa ker­tosä­keen lä­hes­tyessä. Nau­ret­ta­va hah­mo­ka­val­ka­di ja mah­dot­to­mat ih­mis­suh­teet saa­vat täy­den syn­ninpäästön elo­ku­van ede­tessä.
Kol­mi­ja­koi­nen ko­me­dia oli Es­poo Ci­nen oh­jel­mis­tos­sa 2016. Rans­kan­kie­li­nen, eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys. (VA)
31/08/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy