Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Magnificent Seven

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018007529

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Seit­semän roh­kea­ta miestä tuo mie­leen fi­lo­so­fi­sen ky­sy­myk­sen: Oli­ko mu­na en­nen ka­naa?

Seit­semän roh­kea­ta miestä tuo mie­leen fi­lo­so­fi­sen ky­sy­myk­sen: Oli­ko mu­na en­nen ka­naa? Elo­ku­val­li­nen iki­liik­ku­ja tämä ta­ri­na jo­ka ta­pauk­ses­sa on. Aki­ra Ku­ri­sowa ha­lu­si siirtää län­ne­ne­lo­ku­vien muo­to­kie­len ja­pa­ni­lai­seen sa­mu­rai­ta­ri­naan Seit­semässä sa­mu­rais­sa (1954). Ym­pyrä sul­keu­tui en­simmäi­sen ker­ran jo muu­ta­man vuo­den jäl­keen, kun John Stur­ges loi oman län­nen­ver­sion­sa.
Näin ol­len on­kin jo tul­lut pai­net­ta tehdä vuo­den 1960 elo­ku­va uu­sik­si. Mi­ten siinä on­nis­tut­tiin? Ly­hyes­ti sa­not­tu­na ai­na­kin minä viih­dyin. Hyl­lyyn tämä ei kui­ten­kaan tai­da jäädä. To­teu­tus tuo mie­leen Tex Wil­ler –­sar­ja­ku­vat. Ne to­sin jäävät ko­koel­mii­ni.
Missä sit­ten on ero? Jos tätä elo­ku­vaa ver­taa esi­mer­kik­si ita­lia­lai­seen län­nen­viih­teen pe­rin­tee­seen, niin se oli per­soo­nal­li­sem­paa. Niin oli myös Ku­ro­sawan nä­ke­mus. Jo Stur­ge­sin ot­ta­ma ko­pio al­koi haa­lis­tua. Vii­mei­sen ver­sion kun­niak­si on sa­not­ta­va, et­tei vä­ri­ka­set­tia tar­vin­nut vielä vaih­taa, mut­ta lä­hellä se oli hyvästä kas­tis­ta ja var­sin­kin mie­len­kiin­toi­ses­ta kon­nas­ta (Pe­ter Sars­gaard) huo­li­mat­ta. Ehkäpä ta­ri­na on liian en­nal­ta-ar­vat­ta­va, vaik­ka kli­seitä rik­koen yri­tetään­kin py­ris­tellä.
Kaik­kien tun­te­man ta­ri­nan ve­to­voi­ma pe­rus­tuu sii­hen, että kat­so­ja naut­tii siitä, mi­ten tut­tu koh­taus tällä ker­taa sel­vi­tetään tuo­reel­la ta­val­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroihin on tallennettu neljä poistettua kohtausta (7 min.) ja 33 min. dokumentit. (PS)
25/01/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy