Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Spartacus – Blood And Sand 1. tuotantokausi

Spartacus – Blood And Sand Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 662 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 276551EAN: 6438044322767

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tan­ley Kub­ric­kin ee­pos, Kirk Doug­la­sin täh­dittämä Spar­ta­cus on muo­dos­ta­nut pe­rin vah­van mie­li­ku­van.

S­tan­ley Kub­ric­kin ee­pos, Kirk Doug­la­sin täh­dittämä Spar­ta­cus (1960) on muo­dos­ta­nut pe­rin vah­van mie­li­ku­van. Saat­taa ol­la, että nuo­rem­pi pol­vi ei tätä lähtö­koh­taa ole näh­nyt, ja in­nos­tuu ka­pi­noi­van Spar­ta­cuk­sen myyt­ti­sestä ta­ri­nas­ta. Se kuu­luu mart­tyy­ri­jat­ku­moon, jo­ka jo en­nen kris­ti­nus­kon Kris­tus-kult­tia vai­kut­ti van­hem­mis­sa us­kon­nois­sa. Tu­li jo­ku, jo­ka an­toi hen­kensä mui­den puo­les­ta. Spar­ta­cus edel­si so­pi­vas­ti Jee­suk­sen ai­kaa, Cras­suk­sen ja Pom­peiuk­sen hal­li­tes­sa Roo­maa. Jee­suk­sen ta­paan myyt­tiä on pi­det­ty ro­mant­ti­se­na so­sia­lis­min en­sias­ke­lee­na riip­puen tie­ten­kin myy­tin tul­kit­si­jas­ta.
Tv-sar­ja ker­too kat­so­jan on­nek­si Spar­ta­cuk­sen taus­taa. Mo­ni ei miellä, että hä­nen Traa­kian­sa on ny­kyistä Bul­ga­riaa. Traa­kia­lai­sia pi­det­tiin it­se­pin­tai­si­na ja up­pi­nis­kai­si­na. Heidän vai­ku­tuk­ses­taan luo­tiin jo­pa yk­si tär­keistä tais­te­li­ja­la­jeis­ta, pientä kil­peä ja käyrä­miek­kaa käyttävä nk. Traa­kia­lai­nen, vaik­ka so­ti­so­paan saa­tet­tiin määrätä ku­ka ta­han­sa ai­kan­sa im­pe­ria­lis­tien or­juut­ta­ma. Loo­gis­ta on myös si­joit­taa Spar­ta­cuk­sen or­jan­tien syyl­li­set, ky­ke­nemätön roo­ma­lai­sup­see­ri ja hä­nen vai­mon­sa, se­naat­to­ri Al­bi­niuk­sen tytär, Ca­puaan. Cam­pa­nias­sa ni­mittäin jat­ket­tiin aiem­min et­rus­kien hau­ta­jais­me­noi­hin liit­ty­viä jul­ki­sia tais­te­lunäytök­siä. Ylei­sek­si roo­ma­lai­sek­si kan­san­hu­vik­si ne nos­tet­tiin vas­ta kym­me­niä vuo­sia myö­hem­min Gaius Ju­lius Cae­sa­rin val­ta­kau­del­la, kun Cras­sus ja kump­pa­nit oli syös­ty val­las­ta. Myös oman ka­pi­nan­sa aloit­ta­va gal­lia­lai­nen Cri­xus pe­rus­tuu to­del­li­suu­teen.
Tv-sar­jan vi­suaa­li­nen il­me on kuin Frank Mi­le­rin 300:s­ta tut­tua tyy­li­tel­tyä, pääl­le­maa­lat­tua ja tie­to­ko­neo­pe­roi­tua tais­te­lua. Epä­to­del­li­nen vi­suaa­li­nen il­me ja hi­das­tuk­set eivät on­nek­si ulo­tu draa­maan. Vä­ki­val­ta on ka­rua, ja peh­mo­por­nos­sa ei ole sääs­tel­ty. Kik­ke­lit­kin hei­lu­vat avoi­mes­ti, jo­ten kat­so­jia koh­del­laan ta­sa-ar­voi­ses­ti. Ei tämä kui­ten­kaan mitään Ca­li­gu­laa ole.
An­dy Whit­field kuo­li en­simmäi­sen tuo­tan­to­kau­den ku­vaus­ten jäl­keen. Toi­sel­le tuo­tan­to­kau­del­le jou­du­taan et­simään uu­si Spar­ta­cus. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan hän on Liam McIn­ty­re.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-sarjaksi laadukas kuva. Tämä koskee myös DVD-versiota. Ääniraitaan ei ole panostettu samalla tavoin. Neljä levyä, 13 jaksoa. Ekstroihin on tallennettu yhdeksän pienoisdokumenttia ja kaksi traileria. (PS)
28/01/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy