Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Spartacus – Blood And Sand 1. tuotantokausi

Spartacus – Blood And Sand Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 662 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 276551EAN: 6438044322767

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tan­ley Kub­ric­kin ee­pos, Kirk Doug­la­sin täh­dittämä Spar­ta­cus on muo­dos­ta­nut pe­rin vah­van mie­li­ku­van.

S­tan­ley Kub­ric­kin ee­pos, Kirk Doug­la­sin täh­dittämä Spar­ta­cus (1960) on muo­dos­ta­nut pe­rin vah­van mie­li­ku­van. Saat­taa ol­la, että nuo­rem­pi pol­vi ei tätä lähtö­koh­taa ole näh­nyt, ja in­nos­tuu ka­pi­noi­van Spar­ta­cuk­sen myyt­ti­sestä ta­ri­nas­ta. Se kuu­luu mart­tyy­ri­jat­ku­moon, jo­ka jo en­nen kris­ti­nus­kon Kris­tus-kult­tia vai­kut­ti van­hem­mis­sa us­kon­nois­sa. Tu­li jo­ku, jo­ka an­toi hen­kensä mui­den puo­les­ta. Spar­ta­cus edel­si so­pi­vas­ti Jee­suk­sen ai­kaa, Cras­suk­sen ja Pom­peiuk­sen hal­li­tes­sa Roo­maa. Jee­suk­sen ta­paan myyt­tiä on pi­det­ty ro­mant­ti­se­na so­sia­lis­min en­sias­ke­lee­na riip­puen tie­ten­kin myy­tin tul­kit­si­jas­ta.
Tv-sar­ja ker­too kat­so­jan on­nek­si Spar­ta­cuk­sen taus­taa. Mo­ni ei miellä, että hä­nen Traa­kian­sa on ny­kyistä Bul­ga­riaa. Traa­kia­lai­sia pi­det­tiin it­se­pin­tai­si­na ja up­pi­nis­kai­si­na. Heidän vai­ku­tuk­ses­taan luo­tiin jo­pa yk­si tär­keistä tais­te­li­ja­la­jeis­ta, pientä kil­peä ja käyrä­miek­kaa käyttävä nk. Traa­kia­lai­nen, vaik­ka so­ti­so­paan saa­tet­tiin määrätä ku­ka ta­han­sa ai­kan­sa im­pe­ria­lis­tien or­juut­ta­ma. Loo­gis­ta on myös si­joit­taa Spar­ta­cuk­sen or­jan­tien syyl­li­set, ky­ke­nemätön roo­ma­lai­sup­see­ri ja hä­nen vai­mon­sa, se­naat­to­ri Al­bi­niuk­sen tytär, Ca­puaan. Cam­pa­nias­sa ni­mittäin jat­ket­tiin aiem­min et­rus­kien hau­ta­jais­me­noi­hin liit­ty­viä jul­ki­sia tais­te­lunäytök­siä. Ylei­sek­si roo­ma­lai­sek­si kan­san­hu­vik­si ne nos­tet­tiin vas­ta kym­me­niä vuo­sia myö­hem­min Gaius Ju­lius Cae­sa­rin val­ta­kau­del­la, kun Cras­sus ja kump­pa­nit oli syös­ty val­las­ta. Myös oman ka­pi­nan­sa aloit­ta­va gal­lia­lai­nen Cri­xus pe­rus­tuu to­del­li­suu­teen.
Tv-sar­jan vi­suaa­li­nen il­me on kuin Frank Mi­le­rin 300:s­ta tut­tua tyy­li­tel­tyä, pääl­le­maa­lat­tua ja tie­to­ko­neo­pe­roi­tua tais­te­lua. Epä­to­del­li­nen vi­suaa­li­nen il­me ja hi­das­tuk­set eivät on­nek­si ulo­tu draa­maan. Vä­ki­val­ta on ka­rua, ja peh­mo­por­nos­sa ei ole sääs­tel­ty. Kik­ke­lit­kin hei­lu­vat avoi­mes­ti, jo­ten kat­so­jia koh­del­laan ta­sa-ar­voi­ses­ti. Ei tämä kui­ten­kaan mitään Ca­li­gu­laa ole.
An­dy Whit­field kuo­li en­simmäi­sen tuo­tan­to­kau­den ku­vaus­ten jäl­keen. Toi­sel­le tuo­tan­to­kau­del­le jou­du­taan et­simään uu­si Spar­ta­cus. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan hän on Liam McIn­ty­re.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-sarjaksi laadukas kuva. Tämä koskee myös DVD-versiota. Ääniraitaan ei ole panostettu samalla tavoin. Neljä levyä, 13 jaksoa. Ekstroihin on tallennettu yhdeksän pienoisdokumenttia ja kaksi traileria. (PS)
28/01/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy