Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Waz

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 207076 EAN: 6438044168457

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­tu­kan­nen krii­tik­ko­lai­nauk­sen mu­kaan ta­ma on pa­ras sar­ja­mur­haa­ja-­kau­hue­lo­ku­va sit­ten Da­vid Finc­he­rin Seit­semän.

E­tu­kan­nen krii­tik­ko­lai­nauk­sen mu­kaan ta­ma on pa­ras sar­ja­mur­haa­ja-kau­hue­lo­ku­va sit­ten Da­vid Finc­he­rin Seit­semän. Eli eipä ole puh­das­ta vettä vir­ran­nut kym­me­neen vuo­teen, sillä Seit­semän pu­reu­tui kat­so­jan ta­jun­taan tyy­likkään kieräs­ti, kun Waz saa yskäh­te­lemään, eikä niinkään kai­ken­lais­ten sil­po­mis­ten ta­kia, vaan tyy­li­ta­jut­to­man kä­si­kir­joi­tuk­sen ta­kia.
E­lo­ku­van idea pe­rus­tuu tie­teel­li­seen teo­ree­maan, jon­ka mu­kaan luon­nos­sa ei esiin­ny san­ka­ruut­ta, vaan gee­nien ha­lu säi­lyä mää­rittää mo­raa­liin. Näin ol­len tiu­kan pai­kan tul­len ei äi­ti uh­rau­du lap­sen­sa hyväk­si saa­ti puo­li­so ra­kas­tet­tun­sa edestä.
Jos jo­tain myön­teistä ha­luaa ha­kea, niin sen, että oh­jaa­ja ai­na­kin yrittää välttää kli­seitä. Se ei kui­ten­kaan juu­ri­kaan au­ta, kun en­sik­si kat­so­jan val­taa epäus­ko ja sen jäl­keen lop­put­vis­ti me­nee yli. Sitä pait­si tätä kei­noa on ko­keil­tu kir­jal­li­suu­des­sa jo aiem­min. It­se asias­sa Pier­re Boul­len Api­noi­den pla­nee­tas­sa oli vas­taa­va rat­kai­su, jol­la pan­tiin lu­ki­ja mit­taa­maan omaa su­vait­se­vai­suut­taan. Nyt tämä rat­kai­su ei ikävä kyllä toi­mi.

Kuva, ääni & ekstrat

Synkeän masentava kuva. Keskiverto ääniraita. Ekstroissa 44 min. dokumentit ja traileri. (PS)
20/01/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy