Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

Taking Woodstock

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 2009Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 216870EAN: 6438044236361

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ta­king Woods­tock esi­tetään te­le­vi­sion Liv-­ka­na­val­la tänään tors­tai­na 23.6.

Ta­king Woods­tock esi­tetään te­le­vi­sion Liv-ka­na­val­la tänään tors­tai­na 23.6. klo 21 al­kaen:
Woods­tock 40 -juh­la­vuo­den hel­mek­si jäi uu­si ver­sio Mic­hael Wad­leig­hin do­ku­ment­tik­las­si­kos­ta, eikä suin­kaan huip­puoh­jaa­ja Ang Leen draa­mae­lo­ku­va, jo­ka ku­vaa po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­sen ke­hi­tyk­sen ve­den­ja­ka­ja­na pi­det­tyä fes­ti­vaa­lia van­hem­pien­sa rän­sis­ty­neen lo­ma­kylän st­res­saan­nut­ta­man juu­ta­lais­nuo­ru­kai­sen näkö­kul­mas­ta.
E­lo­ku­va al­kaa pe­rin laa­haa­vas­ti ja ke­hit­tyy lo­pul­ta ai­ka osu­vak­si­kin ajan­ku­vak­si. Oh­jaa­ja Lee ei tyy­dy tois­ta­maan fes­ti­vaa­lin ku­lu­neim­pia kli­seitä, vaan va­lit­see mu­kaan muu­ten hy­vin vuot­ta 1969 ku­vaa­vaa rock­mu­siik­kia, ku­ten Art­hur Leen joh­ta­man Lo­ven, Fo­re­ver Chan­ges LP:n kap­pa­leen ”T­he Red Te­lep­ho­ne” ja Door­sin Mor­ri­son Ho­te­lin ko­ho­koh­dan ”­Mag­gie M’­Gill”. Mu­siik­ki jää ai­ka­lail­la ta­ka-a­lal­le alas­to­mi­na hei­lu­vien hip­pien ja pai­kal­lis­ten si­ka­nis­ko­jen vä­lis­ten so­siaa­lis­ten ja hen­kis­ten han­kaus­pin­to­jen val­la­tes­sa alaa.
Mut­ta lo­pul­ta kä­teen jää ku­val­li­nen ver­sio juu­ta­lai­sen nuo­ren mie­hen frust­raa­tiois­ta ja va­pau­tu­mi­ses­ta. Elo­ku­va kan­nat­taa to­ki kat­soa, mut­ta en­nem­min luen Phi­lip Rot­hin ro­maa­nin.
E­lo­ku­van kun­niak­si täy­tyy sa­noa, että se näyttää pal­jon alas­to­muut­ta luon­nol­li­ses­ti ja il­man, että se lip­sah­tai­si edes het­kittäin por­nog­ra­fian puo­lel­le. Tie­tys­ti mu­ka­na on myös kuu­mia ho­mo­mies­ten suu­del­mia kuin muis­tu­ma­na Bro­ke­back Moun­tai­nin cow­boy­sek­sistä. Kat­so­kaa in­nos­tuen tai ro­ko­tuk­se­no­mai­ses­ti. Va­lin­ta on va­paa. (PS)
23/06/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy