Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Inherent Vice

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 158 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MAD5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895390993

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Paul Tho­mas An­der­so­nin uu­sin elo­ku­va on ai­na kat­sot­ta­va.

Paul Tho­mas An­der­so­nin uu­sin elo­ku­va on ai­na kat­sot­ta­va. Ikävä kyllä nyt tämä uu­sin ei mo­nen­kaan mie­lestä ole kat­sot­ta­va. Mi­nus­ta se on.
In­he­rent Vi­ce ei muis­tu­ta mitään nä­kemää­ni elo­ku­vaa, vaik­ka sen voi­kin ot­taa haus­ka­na pas­tis­si­na 1940-ja 1950-lu­ku­jen film noi­ris­ta, 1970-lu­vun te­le­vi­sion po­lii­si­sar­jois­ta sekä hip­piaat­teen lo­pu­na­jois­ta, joil­la oli Char­lie Man­so­nin kas­vot.
Se siirtää elo­ku­vaan lo­pul­ta ai­ka pitkäl­le yk­si yh­teen Ray­mond Chand­le­rin le­gen­daa­ris­ten Phi­lip Mar­lowe –­ro­maa­nien juo­nen­ku­lut, jois­ta ei edes it­se kir­jai­li­ja luul­ta­vas­ti ol­lut vis­kipäissään tie­toi­nen. Kaik­ki on alis­tet­tu tun­nel­mal­le. Täyttä chand­le­ria on lähtö­ti­lan­ne­kin, mah­ti­mie­hen ka­don­nut tyttöystävä.
And­res­so­nin rat­kai­sut pa­ne­vat ajat­te­le­maan, kuin­ka kaik­ki on suo­da­tet­tu 1960-lu­vun lo­pun huu­me­hal­lu­si­naa­tioi­den lä­pi. Toi­sin sa­noen se, miltä pää­hen­kilö Doc Spor­tel­los­ta to­del­li­suus tun­tuu lievän hap­po­mat­kan vää­ristämänä. Tämä­kin olet­ta­mus va­luu ta­val­laan hiek­kaan, kos­ka Doc tyy­tyy polt­te­le­maan ruo­hoa.
Ker­ran­kin voi yh­tyä le­vyn ta­ka­kan­nen kom­ment­tiin, jo­ka on lai­naus New York Ti­me­sin Step­hen Hol­de­nil­ta: ”­Tee olo­si mu­ka­vak­si ja as­tu vir­taan”.
Vaik­ka elo­ku­vas­ta ei pitäi­sikään, Joa­quin Phoe­ni­xin luo­ma hip­piyk­si­tyi­set­sivä Doc Spor­tel­lo jää var­mas­ti muis­tiin. Eikä Josh Bro­li­nin ma­kaa­be­ri et­sivä Big­foot Bjorn­sen jää pal­jon jäl­keen.
To­sielämän ri­kok­sis­sa ja huu­mehörhöi­lyissä ei lie­ne mitään haus­kaa, mut­ta nyt pa­ro­dia on­nis­tuu: sil­le nau­raa tar­peek­si mon­ta ker­taa ja lu­jaa. Se up­poaa ai­na­kin mi­nuun ajan­koh­tai­sel­la ta­val­la, sillä se te­kee yh­dys­val­ta­lai­sen elämän mal­lin täy­sin nau­ru­na­lai­sek­si.
Jo elo­ku­van ni­mi nau­rat­taa: Luon­tai­nen pa­he.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 11 min. dokumentit. (PS)
12/07/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy