Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Salaisen agentin tunnustukset

The Confessions of a Dangerous Mind 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 105673EAN: 6420291158541

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hou­kut­te­le­va, ai­na­kin osit­tain omaelämän­ker­ral­li­nen elo­ku­va tv-­per­soo­na Chuck Bar­ri­sistä, jo­ka omien sa­no­jen­sa mu­kaan ei ol­lut ai­noas­taan te­le­vi­sioa­lan am­mat­ti­lai­nen.

Hou­kut­te­le­va, ai­na­kin osit­tain omaelämän­ker­ral­li­nen elo­ku­va tv-per­soo­na Chuck Bar­ri­sistä, jo­ka omien sa­no­jen­sa mu­kaan ei ol­lut ai­noas­taan te­le­vi­sioa­lan am­mat­ti­lai­nen. Bar­ri­sin (Sam Roc­kwell) elämän se­ka­vat vai­heet ku­va­taan lä­hes do­ku­men­taa­ri­ses­ti. Leik­kaa­mal­la vä­lei­hin työ­to­ve­rei­den ja mui­den ai­ka­lais­ten ker­to­muk­sia on pys­tyt­ty ko­ros­ta­maan ta­ri­nan us­kot­ta­vuut­ta. Sa­lai­sen agen­tin tun­nus­tuk­set on nyt, 2000-lu­vun alus­sa, eri­no­mai­sen ajan­koh­tai­nen teos, ja omiaan osoit­ta­maan sen, et­tei pal­jon pu­hut­tu to­si­te­le­vi­sio ole ai­van tuo­re kek­sintö.
Ku­vaa on vä­ri­tet­ty ja kä­si­tel­ty huo­lel­la. Terä­vyys on huip­pu­luok­kaa. DTS ja 5.1 -ää­ni­rai­dat ovat ää­rimmäi­sen kirk­kaat, DTS soi huo­mat­ta­vas­ti lu­jem­paa. Ekst­ro­ja riittää: Oh­jaa­jan ja ku­vaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, be­hind-t­he-s­ce­nes –­do­ku­ment­te­ja (23 min.), 12 pois­tet­tua koh­taus­ta oh­jaa­jan kom­men­teil­la (23 min.), ku­vaa Sam Roc­kwel­lin koe-e­siin­ty­mi­sestä (7 min.), Gong Show –tv-sar­jan esi­tyk­siä (5 min.), Chuck Bar­ris The Real Sto­ry –­do­ku­ment­ti (6 min.) ja trai­le­ri. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy