Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Salaisen agentin tunnustukset

The Confessions of a Dangerous Mind 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 105673EAN: 6420291158541

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hou­kut­te­le­va, ai­na­kin osit­tain omaelämän­ker­ral­li­nen elo­ku­va tv-­per­soo­na Chuck Bar­ri­sistä, jo­ka omien sa­no­jen­sa mu­kaan ei ol­lut ai­noas­taan te­le­vi­sioa­lan am­mat­ti­lai­nen.

Hou­kut­te­le­va, ai­na­kin osit­tain omaelämän­ker­ral­li­nen elo­ku­va tv-per­soo­na Chuck Bar­ri­sistä, jo­ka omien sa­no­jen­sa mu­kaan ei ol­lut ai­noas­taan te­le­vi­sioa­lan am­mat­ti­lai­nen. Bar­ri­sin (Sam Roc­kwell) elämän se­ka­vat vai­heet ku­va­taan lä­hes do­ku­men­taa­ri­ses­ti. Leik­kaa­mal­la vä­lei­hin työ­to­ve­rei­den ja mui­den ai­ka­lais­ten ker­to­muk­sia on pys­tyt­ty ko­ros­ta­maan ta­ri­nan us­kot­ta­vuut­ta. Sa­lai­sen agen­tin tun­nus­tuk­set on nyt, 2000-lu­vun alus­sa, eri­no­mai­sen ajan­koh­tai­nen teos, ja omiaan osoit­ta­maan sen, et­tei pal­jon pu­hut­tu to­si­te­le­vi­sio ole ai­van tuo­re kek­sintö.
Ku­vaa on vä­ri­tet­ty ja kä­si­tel­ty huo­lel­la. Terä­vyys on huip­pu­luok­kaa. DTS ja 5.1 -ää­ni­rai­dat ovat ää­rimmäi­sen kirk­kaat, DTS soi huo­mat­ta­vas­ti lu­jem­paa. Ekst­ro­ja riittää: Oh­jaa­jan ja ku­vaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, be­hind-t­he-s­ce­nes –­do­ku­ment­te­ja (23 min.), 12 pois­tet­tua koh­taus­ta oh­jaa­jan kom­men­teil­la (23 min.), ku­vaa Sam Roc­kwel­lin koe-e­siin­ty­mi­sestä (7 min.), Gong Show –tv-sar­jan esi­tyk­siä (5 min.), Chuck Bar­ris The Real Sto­ry –­do­ku­ment­ti (6 min.) ja trai­le­ri. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy