Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Taivaalliset tappajat

So close 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 105824EAN: 5050582089745

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia) ellei toisin mainita.

Elokuva

I­hail­ta­van Chic toi­min­tae­lo­ku­va kah­des­ta mal­li­kel­poi­ses­ta, High-­Tech –­sa­la­mur­haa­ja­sis­kok­ses­ta, joi­den ylhäi­nen yli­ver­tai­suus jou­tuu koe­tuk­sel­le kun en­ti­nen toi­mek­sian­ta­ja päättää pyyh­kiä tur­hat to­dis­teet ja sa­maan ai­kaan it­se­pin­tai­nen po­lii­si al­kaa päästä lä­hel­le.

Ihail­ta­van Chic toi­min­tae­lo­ku­va kah­des­ta mal­li­kel­poi­ses­ta, High-Tech –­sa­la­mur­haa­ja­sis­kok­ses­ta, joi­den ylhäi­nen yli­ver­tai­suus jou­tuu koe­tuk­sel­le kun en­ti­nen toi­mek­sian­ta­ja päättää pyyh­kiä tur­hat to­dis­teet ja sa­maan ai­kaan it­se­pin­tai­nen po­lii­si al­kaa päästä lä­hel­le. Char­lien En­ke­lit kii­na­lai­sit­tain, mut­ta tässä on mo­nin ver­roin enemmän asen­net­ta ja kau­niim­mat täh­det. ”­Hii­pivä tii­ke­ri, pii­lo­tet­tu lo­hikäär­me” on myös il­mei­nen ver­taus­koh­ta lu­kuis­ten vai­je­ri­kik­kai­lu­jen joh­dos­ta, mut­ta tämä on rat­kai­se­vas­ti mie­lekkääm­pi ko­ko­nai­suus mu­kiin­me­nevän ta­ri­nan ja High-Tec­hin an­ta­man us­kot­ta­vuu­den ver­hon an­sios­ta. Tyy­likäs, viih­dyttävä ja hie­man eri­lai­nen elo­ku­va.
Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti erittäin su­la­va to­teu­tus, jo­ka osaa ol­la rat­kai­suis­saan myös oma­peräi­nen: eten­kin ”C­lo­se to You”:n tah­dis­sa ta­pah­tu­va it­se­var­ma tais­te­lu­koh­taus on hu­vit­ta­va ja toi­mi­va ta­paus. Ku­va on pääsääntöi­ses­ti eri­no­mai­sen tark­ka, vai­puen lievään peh­mey­teen vain jois­sa­kin, lä­hinnä tum­mem­mis­sa koh­tauk­sis­sa. Ko­hi­na on run­sas­ta ja ala­ti läsnä ole­vaa, mut­ta tus­kin häi­rit­sevää. Myös reu­navä­rinää on ha­vait­ta­vis­sa het­kittäin. Vä­ri­tois­to on hie­nos­ti koh­dal­laan, ja run­saas­ti käy­te­tyt val­koi­nen ja mus­ta puh­tai­ta. Kii­nan­kie­li­nen ää­ni­rai­ta vai­kut­taa ha­vait­ta­vas­ti jäl­kiää­ni­te­tyltä, mut­ta on muu­toin on­nis­tu­neen täy­si­pai­noi­nen ko­ko­nai­suus. Ekst­rois­sa vaa­ti­ma­ton trai­le­ri. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy