Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Eteenpäin

Onward 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Dis­ney-­Pi­xa­rin uu­si ani­maa­tioe­lo­ku­va pu­noo haus­kan ener­gi­sen ja ää­riään myö­ten täynnä ole­van seik­kai­lun tei­ni­po­jas­ta, jo­ka op­pii ai­kui­sek­si su­kel­ta­mal­la mui­nais­ten tai­ko­jen maail­maan.

Dis­ney-Pi­xa­rin uu­si ani­maa­tioe­lo­ku­va pu­noo haus­kan ener­gi­sen ja ää­riään myö­ten täynnä ole­van seik­kai­lun tei­ni­po­jas­ta, jo­ka op­pii ai­kui­sek­si su­kel­ta­mal­la mui­nais­ten tai­ko­jen maail­maan. Tai­kuus on jää­nyt ny­ky­maail­mas­sa tek­no­lo­gian jal­koi­hin, jo­ten tai­val vaa­tii hok­sot­ti­mien käyttöä, mut­ta kes­kiössä ovat eteenpäin vievä seik­kai­lun imu ja herkässä ole­vat nau­rut. Klas­si­sen ri­ta­ri­tehtävän lo­mas­sa au­kea­vat myös ar­ki­sen draa­man sol­mut kuin epä­huo­mios­sa, mut­ta ei it­sestään­sel­vyyk­sinä.
E­lo­ku­va löytää ki­van ta­sa­pai­non ko­ko per­heen viih­teenä, jos­sa sat­tuu ja ta­pah­tuu vä­kevällä syk­keellä, mut­ta ai­na lup­sa­kan hyvän­tuu­li­ses­ti. Draa­man poh­ja on sank­ka -- kuol­lut isä, uu­sio­per­heen elo ja tei­ni-iän yk­sinäi­syys ovat kaik­ki tämän poh­ja­tee­mo­ja -- mut­ta ote sen vir­taus­ten kä­sit­te­lyyn on val­loit­ta­va. Loit­su­jen kaut­ta selä­tetään myös ar­jen haas­teet, mut­ta rat­kai­su ei ole ma­giaa vaan oi­val­ta­vaa. Ta­ri­na on ot­ta­nut in­noi­tuk­sen­sa oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Dan Scan­lo­nin omas­ta lap­suu­des­ta il­man isää, jos­ta nous­sut ta­ri­na on kai­kis­ta fan­tas­ti­sis­ta ai­nek­sis­taan huo­li­mat­ta elämän­ma­kui­nen ja elämän­myön­tei­nen. Tässä tek­no­lo­gia ei ole pa­has­ta, isän kuo­le­ma ei ole joh­ta­nut maail­man­lop­puun eikä mikään es­te ole kuin haas­te seik­kai­li­jal­le. Tätä pa­rem­paa sa­no­maa las­ten elo­ku­vaan ei juu­ri voi ku­vi­tel­la.
A­lun yk­si­sar­vi­set ja yk­si­silmäi­set vio­le­tit oliot saa­vat epäi­lemään mitä tu­le­man pitää, hie­man sa­moin kuin au­tot hah­moi­na ai­koi­naan, mut­ta niin vain Pi­xa­rin tai­ka­to­mu taas toi­mii. Elo­ku­va löytää ki­van ta­sa­pai­non draa­man ja seik­kai­lun vä­lillä, ja on myös so­pi­van jän­nittävä ve­do­tak­seen sekä koh­dey­leisöönsä että näi­den van­hem­piin.
Tämä on haus­ka, ener­gi­nen ja yllättävän ri­kas seik­kai­lu, jo­ka tun­tuu toi­mi­van yli ikä­ra­jo­jen. Koh­dey­leisön ar­vo­sa­na oli 4,5 täh­teä se­li­tyk­sellä, että eri­tyi­ses­ti taiat oli­vat haus­ko­ja, mut­ta lop­pu mei­na­si it­kettää, eikä se enää so­vi kah­dek­san­vuo­tiaa­na. Ta­ka­va­sem­mal­ta tul­leek­si elo­ku­vak­si tämä on yllättävä ja haus­ka ta­paus.

Kuva

Upea kuva on rikkaan yksityiskohtainen ja komean värikylläinen. Mielikuvituksekas ja energinen animaatiotyyli lähentelee monin paikoin kuvattua elokuvaa, ja anti on aina näyttävää ja tyylikästä. Pirskuva väritoisto on sekin komeassa vedossa, jopa siinä määrin, että jälkeä voisi kuvitella HDR:ksi.

Ääni

Samaa paria oleva ääniraita on niin ikään elävä ja elämää suurempi. Suomenkielinen dubbaus on tehty taidokkaasti eikä hahmoja kyseenalaista vaikka ne olisivat leijona-lepakkko-skorpiooneja. Kunnioitusta herättää myös se, että ääniraidan kielen myötä myös kuvaan upotetut runsaat teksti vaihtavat huomaamattomasti kieltä. Kommenttiraidalla kerrotaankin, että tekijöiden piti kääntää elokuva teksteineen 140 kielelle. Alkuperäinen englanninkielinen raita tarjoillaan 7.1-kanavaisena häviöttömänä DTS-HD Master Audiona ja pohjoismaiset dubit puolestaan 5.1-kanavaisena Dolby Digitalina.

Ekstrat

Suomeksi tekstitetyissä ekstroissa hyvä kommenttiraita (ohjaaja-käsikirjoittaja Dan Scanlon ja tuottaja Kori Rae) ja koosteet tarinasta (9 min.) sekä hahmoista (10 min.). (IJ)
17/08/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Samalta ohjaajalta

Samasta kynästä

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy