Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Walking Dead - 7. kausi

The Walking Dead - The Complete Seventh Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 797 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740337

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

K­li­sei­set sa­na­lei­kit käyvät mie­lessä en­nen ”Kä­ve­le­vien kuol­lei­den” seit­semättä tuo­tan­to­kaut­ta.

K­li­sei­set sa­na­lei­kit käyvät mie­lessä en­nen ”Kä­ve­le­vien kuol­lei­den” seit­semättä tuo­tan­to­kaut­ta. On­ko tämä jo ”­down and out” ja ”­high and dry”, puil­la pal­jail­la uu­sis­ta ideois­ta ja raik­kais­ta tee­mois­ta? Sar­ja­ku­va­sar­jan­kin uu­sia suo­men­net­tu­ja osia en ole in­nok­kaas­ti enää odo­tel­lut. Luu­lo ei ole kui­ten­kaan tie­don väär­ti.
Seit­semäs kau­si kes­kit­tyy aiem­paa enemmän val­lan ja sen käytön psy­ko­lo­giaan. Se hei­jas­taa, sat­tu­mal­ta tai ei, län­si­mai­sen maail­man­ku­van järk­kyvää ti­laa en­na­koi­den Trum­pia, Bre­xi­tiä ehkä Ka­ta­lo­niaa­kin. Ten­dens­sit oli­vat nä­ky­villä, mut­ta en­nen kaik­kea tee­mat ovat ikiai­kai­sen po­liit­ti­sen si­ni ja co­si­ni –käyrän il­men­ty­miä. Ti­vo­li­bis­nes malt­taa jos­kus odot­taa täl­lai­sen käyrän käännöstä. The Wal­king Dead so­pii tähän hy­vin, kos­ka sar­jaa on teh­ty jo kym­me­nen vuo­den ajan mie­tintä­mys­systä to­teu­tuk­seen.
Tur­hia pal­jas­te­le­mat­ta voin lu­va­ta, että piik­ki­lan­gal­la teräs­tet­tyä ba­se­ball-mai­laa hei­lut­ta­van Sa­viors-ryhmän dik­taat­to­ri Ne­ga­nin (Jeff­rey Dean Mor­gan) roo­li on yk­si hur­jim­mis­ta pa­huu­den il­men­ty­mistä val­ko­kan­kaal­la, vi­deol­la tai st­rii­millä. Sc­hotts NY –prätkä­tak­kia on vii­me vii­me ai­koi­na näh­ty niin mo­nien pik­ku­pul­mus­ten päällä, että ai­na­kin minä rie­muit­sin. Ei rot­si oi­keas­taan so­vi ke­nel­lekään näin hy­vin kuin um­pi­hul­lul­le, mut­ta hy­vin ä­lykkääl­le ma­ni­pu­laat­to­ril­le.
Kau­den sym­bo­li, Ne­ga­nin Lu­cil­lek­si ni­meämä mai­la, on vas­ta­koh­ta B.B. Kin­gin sa­man­ni­mi­sel­le Gib­son 335 –sähkö­ki­ta­ral­le. Te­ho on en­nal­laan, mut­ta mo­tii­vi eri. Ja mitä Litt­le Ric­hard ai­koi­naan ky­syi: ”­Lu­cil­le, You won’t do your sis­ter’s will?”

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Kuudella levyllä. Ekstroihin on tallennettu yli kahden tunnin dokumenttit ja yli neljän tuunnin verran poistettuja kohtauksia, pidennettyjä jaksoja ja kommenttiraitoja. (PS)
19/10/2017

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: Andrew Lincoln Bear McCreary
Tarina: Useita
Kuvaus: Useita
Musiikki: Bear McCreary
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy