Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Pianist

Pianisti 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2002Kesto: 149 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 106186EAN: 5050582586022

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Puo­lan­juu­ta­lai­sen pia­nis­tin ja sä­veltäjän Wla­dys­law Sz­pil­ma­nin omaelämä­ker­taan pe­rus­tu­va hu­maa­ni ja ins­pi­roi­va sel­viy­ty­mis­ta­ri­na.

Puo­lan­juu­ta­lai­sen pia­nis­tin ja sä­veltäjän Wla­dys­law Sz­pil­ma­nin (1911-2000) omaelämä­ker­taan pe­rus­tu­va hu­maa­ni ja ins­pi­roi­va sel­viy­ty­mis­ta­ri­na. Ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat toi­sen maail­man­so­dan ai­kai­seen Var­so­vaan nat­sien al­kaes­sa val­loit­taa Eu­roop­paa ja jat­ku­vat ai­na so­dan lop­puun as­ti. Elo­ku­va on Sz­pil­ma­nin he­ti so­dan jäl­keen kir­joit­ta­mal­le teok­sel­le var­sin us­kol­li­nen ku­va­tes­saan jär­kyttä­viä­kin ta­pah­tu­mia kylmän ob­jek­tii­vi­ses­ti, kiih­koi­le­mat­ta. Sz­pil­man sel­viy­tyy so­das­ta hen­gissä op­ti­mis­miin poh­jaa­val­la elämän­ha­lul­laan ja en­nen­kaik­kea in­to­hi­mol­laan mu­siik­kiin. Frédé­ric Cho­pi­nin mu­siik­ki oli Sz­pil­ma­nil­le tär­keää ja myös elo­ku­vas­sa maan­mie­hen sä­vel­lyk­set ovat mer­kittävässä roo­lis­sa. (MT)
Ro­man Po­lans­ki ei ereh­dy ku­vaa­maan pelkkää juu­ta­laisg­he­ton kär­si­mystä, vaan ha­luaa näyttää vas­ta­pai­no­na ih­mi­sen ha­lun ko­hot­tau­tua erään­lai­seen "py­hyy­den" ti­laan, jol­le Puo­las­sa on maail­man­his­to­rian mels­keissä eu­roop­pa­lai­sit­tain ol­lut ta­val­lis­ta suu­rem­pi ti­laus. Ko­hot­tau­tu­mi­sen vä­li­ne on tällä ker­taa ju­ma­lai­nen mu­siik­ki, mut­ta se voi ol­la myös hen­ki­nen yh­teys, us­kon­nol­li­nen ko­ke­mus tai me­ta­fyy­si­nen ih­me. Tästä saa ai­na­kin hen­toa esi­ma­kua kat­so­mal­la elo­ku­van. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Tarkka ja erotteleva kuva miellyttää. Kun elokuvan nimi on Pianisti ja päähenkilökin Szpilman, ääniraitaan kohdistuu odotuksia. Eikä kuulija pety. Kerrankin lopputekstit jos ei katsella niin kuunnellaan. Muutenkin dynamiikka on jykevä kauttaaltaan elokuvan ajan, mutta paine ei ole tärkeintä, vaan hienovarainen jäsennys. Ei ekstroja, vain kuvan ja äänen kalibrointiohjelmat. (PS)
04/01/2010
04/01/2010

Tekijät

Ohjaaja: Roman Polanski
Pääosissa: Adrien Brody Thomas Kretschmann Emilia Fox Julia Rayner
Tarina: Ronald Harwood (Wladyslaw Szpilmanin kirjasta)
Kuvaus: Pawel Edelman
Musiikki: Wojciech Kilar

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy