Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Concussion

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162366775

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va elo­ku­va af­rik­ka­lais­syn­tyi­sestä pa­to­lo­gis­ta Ben­net Oma­lus­ta, jo­ka löytää en­ne­nai­kai­ses­ti kuol­lei­den NFL-­pe­laa­jien ai­vois­ta lu­kuis­ten ai­votäräh­dys­ten ai­heut­ta­mia muu­tok­sia.

To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va elo­ku­va af­rik­ka­lais­syn­tyi­sestä pa­to­lo­gis­ta Ben­net Oma­lus­ta (Will Smith), jo­ka löytää en­ne­nai­kai­ses­ti kuol­lei­den NFL-pe­laa­jien ai­vois­ta lu­kuis­ten ai­votäräh­dys­ten ai­heut­ta­mia muu­tok­sia. San­ka­rin vii­tan so­vit­te­le­mi­sen si­jaan lii­ga ja pe­laa­jat ha­lu­si­vat ohit­taa nämä löydök­set ja mar­gi­na­li­soi­da nii­den te­kijän epä­miel­lyttävänä teo­ree­tik­ko­na.
Ai­na­kin vuo­des­ta 1928 as­ti nyrk­kei­lyssä ni­mellä de­men­tia pu­gi­lis­ti­ca tie­dos­tet­tu on­gel­ma juon­taa juu­ren­sa tois­tu­viin päähän koh­dis­tu­viin is­kui­hin, joi­den myötä ai­vo­jen toi­min­ta häi­riin­tyy py­syväs­ti. Seu­rauk­se­na voi ol­la muun muas­sa vai­kei­ta de­men­tian, Par­kin­so­nin ja Alz­hei­me­rin kal­tai­sia oi­rei­ta, jot­ka ovat aja­neet usei­ta ur­hei­li­joi­ta jo­pa it­se­mur­haan. Wi­ki­pe­dian mu­kaan perä­ti 87 kuo­le­man­sa jäl­keen tes­ta­tus­ta 91 NFL-pe­laa­jas­ta on osoit­ta­nut merk­kejä Ch­ro­nic Trau­ma­tic En­ce­lo­pat­hy (C­TE) ni­men lo­pul­ta saa­nees­ta tau­dis­ta.
Yhtä ai­kaa ko­mea ja pe­lot­ta­va elo­ku­va ker­too hur­jan ta­ri­nan­sa in­ten­si­tee­tillä ja löytää ker­to­muk­sen­sa vai­heis­ta upeas­ti in­him­mil­listä kos­ke­tus­pin­taa, sor­tu­mat­ta kui­ten­kaan sii­rap­piin. Will Smith luo pääo­sas­sa sym­paat­ti­sen us­kot­ta­van ava­ta­rin Oma­lul­le, jo­ka ve­toaa yhtä lail­la tie­teen dek­ka­ria rat­ko­va­na et­sivänä kuin ih­mis­suh­tee­seen pu­lah­ta­va­na nört­tinä. Ta­ri­nan vai­heet eivät ehkä yllätä enää alun jäl­keen, eikä sen enempää tau­din ole­mas­sao­lo kuin kor­po­raa­tion suh­tau­tu­mi­nen sii­hen oli­si ehkä pitä­nyt ol­la yllä­tys ke­nel­lekään, mut­ta elo­ku­va ker­too ko­ko tai­pa­leen hie­nos­ti.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni. Autenttisen kolkosti piirtyvä Pittsburgh, oopperan tavoin luonnostellut ruumiinavaukset ja dekkarimaisesti avautuva lääketieteellinen haaste antavat kaikki väriä kuosille. Kuva on miellyttävän vivahteikas ja aina hallittu. Sfäärien välillä pätevästi liikkuva musiikkiraita lainaa tapahtumille hyvin vetoa, vaikka nämä selviäisivät myös omalla painollaan.

Ekstrat

Ekstroissa asiallinen ohjaajakäsikirjoittaja Landesmanin kommenttiraita, poistettuja kohtauksia (13 min.), erinomainen kooste tositarinasta (11 min.) ja hyvä kooste elokuvan synnystä (13 min.). (IJ)
26/09/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy