Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

Heat - ajojahti

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 1995Kesto: 172 minuuttia
Julkaisija: Warner 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Heat esi­tetään te­le­vi­sion He­ro-­ka­na­val­la tänään lauan­tai­na 23.4.

Heat esi­tetään te­le­vi­sion He­ro-ka­na­val­la tänään lauan­tai­na 23.4. klo 21.45-0.50:
Heat — ajo­jah­ti on tv-sar­ja Mia­mi Vi­cen luo­ja­na tun­ne­tuk­si tul­leen Mic­hael Man­nin toi­sek­si pa­ras elo­ku­va. Pa­ras on en­simmäi­nen Han­ni­bal Lec­ter -e­lo­ku­va Pys­ko­paa­tin jäl­jillä (Man­hun­ter, 1986). Mo­lem­mat ovat kestä­neet ai­kaa eri­no­mai­ses­ti.
Se ai­ka oli to­sin toi­nen kuin nyt. Stu­dioil­la oli va­raa pal­ka­ta kak­si me­gatäh­teä sa­maan pro­duk­tioon, ja näyt­te­lijöillä it­sellään oli vielä sii­hen ha­lua. Ego­maa­ni­suus ei vielä ol­lut tyys­tin val­lal­la. Al Pa­ci­no toi­mii et­sivänä ja Ro­bert De Ni­ro pank­ki­ryöstös­pe­sia­lis­ti­na. Kak­si miestä, sa­ma in­ten­si­teet­ti.
E­lo­ku­va tun­tui tuo­reel­taan suo­ras­taan hä­kel­lyttävältä ko­ke­muk­sel­ta ja mie­lellään tätä kat­soo edel­leen: pank­ki­ryöstön jäl­keen rynnäkkö­kivää­ri lau­laa sii­hen mal­liin, et­tei mikään vä­lien­sel­vit­te­ly missään elo­ku­vas­sa tun­nu tämän jäl­keen juu­ri miltään. (PS)
23/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy