Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Reindeerspotting – pako joulumaasta

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: A-62986EAN: 6420201111086

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Miljöö­te­ra­peut­ti­nen näkö­kul­ma ei juu­ri ole suo­ma­lais­ten tut­ki­joi­den suo­sios­sa.

Miljöö­te­ra­peut­ti­nen näkö­kul­ma ei juu­ri ole suo­ma­lais­ten tut­ki­joi­den suo­sios­sa. Jos et har­ras­ta metsäs­tystä, ka­las­tus­ta tai ret­kei­lyä, on maa­seu­tu ai­ka an­kea paik­ka pu­ber­teet­ti-ikäi­sel­le. Tämä ko­ros­tuu poh­joi­ses­sa, missä Ou­lua lu­kuun ot­ta­mat­ta on pe­rin tylsää, ai­na­kin näin Iva­lon kor­keu­del­la syn­ty­neen nä­ke­myk­sellä. Lap­pi, Top­pi ja Rel­let­ti, Pat­ti­jo­ki Raa­he ja hel­vet­ti, sa­not­tiin ai­koi­naan.
Ke­mi, Tor­nio ja Ro­va­nie­mi, sa­ma jut­tu. Ku­ten juu­ri vas­tikään Kam­bod­zas­sa kuol­lee­na löy­det­ty Pa­si Raap­pa­na sa­noo it­se elo­ku­vas­sa Rein­deers­pot­ting, pen­tu­na al­ka­nut mur­to­keik­kai­lu ei joh­tu­nut ra­has­ta, vaan jän­ni­tyk­sestä.
Rein­deers­pot­ting ker­too suo­nen sisäi­siä huu­mei­ta käyttä­vien ar­kipäivästä Ro­va­nie­mellä ei­len ja tänään. Huu­mei­den ihan­noin­tia sai seu­ra­ta pa­ri vuo­si­kym­mentä ai­kai­sem­min myös Ou­lus­sa, mut­ta suo­net jäivät vielä rau­haan. Rok­kibän­deissä se ai­heut­ti lap­sel­li­sia il­miöitä. Ven­ku­lat ja rap­pa­rit oli­vat to­ki jen­ginsä, jo­ka oli käyttä­nyt kaik­kea jo vuo­si­kym­me­niä. On­nek­si mo­ni rok­ki­mie­histä ot­ti nak­kin­sa pois kat­ti­las­ta en­nen kuin kei­tin­ve­si al­koi kie­hua.
Tätä­kin taus­taa vas­ten rap­su­ku­pol­ven Rein­deers­pot­ting tun­tuu pe­rin tär­keältä do­ku­men­til­ta, sillä tus­kin kos­kaan on näy­tet­ty, mil­lais­ta suo­neen ty­kittä­vien nuor­ten elämä oi­keas­ti on.
Jo­ku sen­suu­ritä­ti ha­lu­si ja sai elo­ku­val­le K18-tar­ran, vaik­ka juu­ri tämä pitäi­si kaik­kien las­ten nähdä. Jos tässä nä­kee huu­mei­denkäytön ihan­noin­tia, niin iha­na elämä on sen­suu­rin näkö­kul­mas­ta ai­ka hir­veää.

Kuva, ääni & ekstrat

Kotivideokalustolla otettua rakeista kuvaa kuten pitääkin olla. Ääniraita on samaa tasoa. Ekstroissa 27 min. poistettuja kohtauksia, faktaruutuja päihdeavusta (paikallaan tässä yhteydessä) ja traileri. (PS)
29/09/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Samalta ohjaajalta

Samasta kynästä

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy