Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kohtalokas ennustus

Life or Something Like it 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 106690EAN: 6438044001259

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Näennäi­ses­ti täy­del­listä elämää viettävä uu­tis­re­port­te­ri An­ge­li­na Jo­lie pistää elämänsä täys­re­mont­tiin kuul­tuaan en­nus­ta­jal­ta että hä­nellä on vain viik­ko ai­kaa elää.

Näennäi­ses­ti täy­del­listä elämää viettävä uu­tis­re­port­te­ri An­ge­li­na Jo­lie pistää elämänsä täys­re­mont­tiin kuul­tuaan en­nus­ta­jal­ta että hä­nellä on vain viik­ko ai­kaa elää. Edward Burns hiihtää perässä mie­henä, jon­ka kans­sa Jo­lien kuu­lui­si ol­la.
Hio­tun ul­ko­kuo­ren­sa al­la tämä on var­sin me­kaa­ni­nen ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jos­sa tehdään kaik­ki ne ju­tut, jot­ka pitää­kin mut­ta il­man to­del­lis­ta mer­ki­tystä. Tut­tu ope­tus siitä et­tei elämäänsä pidä elää mui­den eh­doil­la on to­ki hyvä ja Jo­lie ta­pan­sa mu­kaan ihas­tut­ta­va, jo­ten to­ki tämä lep­poi­sas­ta viih­teestä käy.
Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti on­nis­tu­nut to­teu­tus tar­joaa run­saas­ti vi­rik­keitä mo­lem­mil­la rin­ta­mil­la. Ku­va on lievää reu­navä­rinää lu­kuun ot­ta­mat­ta miel­lyttävän sä­vykäs, kii­tettävän tark­ka ja vai­vat­to­man on­gel­ma­ton. Ää­ni­rai­ta on sel­keä, eloi­sa ja gen­re huo­mioi­den ti­la­ku­val­taan jo­pa poik­keuk­sel­li­sen jä­sen­ty­nyt. Toi­sin kuin kan­nes­sa väi­tetään on le­vy täy­sin ekst­ra­ton. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy