Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Hobbit: The Desolation of Smaug Extended Edition

Hobitti – Smaugin autioittama maa  

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 187 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044379761

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ho­bi­tin en­simmäi­nen osa hyö­tyi ih­meen pal­jon muu­ta­mas­ta ylimääräi­sestä mi­nuu­tis­ta, jot­ka toi­vat hie­man hengäh­dy­sai­kaa mah­dot­to­man paah­ta­mi­sen vä­liin.

Ho­bi­tin en­simmäi­nen osa hyö­tyi ih­meen pal­jon muu­ta­mas­ta ylimääräi­sestä mi­nuu­tis­ta, jot­ka toi­vat hie­man hengäh­dy­sai­kaa mah­dot­to­man paah­ta­mi­sen vä­liin. Ikävä kyllä tri­lo­gian toi­nen osa ei pys­ty sa­maan.
Lisä­mi­nuut­te­ja on perä­ti 25, mut­ta ne eivät tuo tar­peel­li­sia su­van­to­ja, vaan en­ti­sestään pit­kittävät muu­ten­kin liiak­si ve­ny­tet­tyä ta­ri­naa. Lisäar­vo on pie­ni.
Teat­te­ri­ver­sios­sa ih­meel­li­sellä ta­val­la kii­reh­dit­ty vie­rai­lu kar­hu­mies Beor­nin luo­na hyö­tyy eni­ten. Lisäyk­set Tho­ri­nin isän Th­rai­nin ta­ri­naan voi myös ko­kea pa­ran­nuk­sek­si.
E­lo­ku­van kun­niak­si on edel­leen sa­not­ta­va, että se on­nis­tuu vai­keim­mis­sa tehtä­vissään eli mo­ni­nai­nen kää­piö­jouk­ko tun­tuu eläväi­seltä joh­ta­jan­sa lu­kuu­not­ta­mat­ta ja lo­hikäär­me Smaug tuo lisäar­voa näi­den mie­li­ku­vi­tu­seläin­ten mo­ni­nai­siin esiin­ty­mi­siin elo­ku­vis­sa.
Se tun­tuu kui­ten­kin kum­mal­ta, että Sor­mus­ten her­ras­sa eri­no­mai­ses­ti on­nis­tu­neet ör­kit tun­tu­vat suo­ras­taan tyl­siltä. Hal­ti­jois­sa ei puo­les­taan ole tar­vit­ta­vaa hen­ke­vyyttä. Voi to­sin ol­la epä­rei­lua ver­ra­ta uruk hai­ta pik­ku­hii­sei­hin tai ri­ven­del­liläi­siä metsä­hal­tioi­hin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Yllättäen en nyt juurikaan häiriintynyt tietokoneanimointien erottumista oikeasta näyttämötaiteilusta, mitä ihmettelin perusversion ilmestyessä. Kolmella levyllä. Ekstroihin on tallennettu kommenttiraita ja peräti 636 min. dokumentit. (PS)
08/12/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy