Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Mummy

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2017Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4k HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083128371

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­gyp­to­lo­gin mä­ristä pai­na­jai­sis­ta uu­tet­tu Muu­mio-­saa­gan re­buut­ti ko­koaa ma­kean toi­min­ta­seik­kai­lun, jo­ka ei sääs­te­le sen enempää ih­mis­hen­kiä kuin tu­han­sia vuo­sia van­ho­ja re­liik­kejä.

E­gyp­to­lo­gin mä­ristä pai­na­jai­sis­ta uu­tet­tu Muu­mio-saa­gan re­buut­ti ko­koaa ma­kean toi­min­ta­seik­kai­lun, jo­ka ei sääs­te­le sen enempää ih­mis­hen­kiä kuin tu­han­sia vuo­sia van­ho­ja re­liik­kejä. Ky­se ei on­nek­si ole suo­ra­vii­vai­ses­ta uu­sin­nas­ta ta­ka­vuo­sien Bren­dan Fra­ser -hu­pai­lul­le, ku­ten luul­la voi­si, vaan hi­ve­nen tiuk­kaot­sai­sem­mas­ta jännä­ristä, jo­ka esit­te­lee muu­miot uu­del­le su­ku­pol­vel­le sa­mal­la ta­val­la kuin vuo­den 1999 Fra­ser-seik­kai­lu tai vuo­den 1932 Bo­ris Kar­loff -k­las­sik­ko. Nyt ky­se on it­se asias­sa Uni­ver­sa­lin mons­te­rei­den oman Kos­ta­jat-tii­min ko­koa­mi­ses­ta, missä tämä on en­simmäi­nen näytös.
Tom Crui­se ot­taa miespääo­san na­pa­kas­ti, ja aa­vis­tuk­sen pe­rin­teistä san­ka­rin roo­lia kiertäen. Ny­kypäivän Ira­kis­sa aar­teen­metsästäjänä si­vu­tie­nes­tejä vetävä miek­ko­nen jou­tuu kes­kel­le ikiai­kais­ta hyvän ja pa­han tais­te­lua ai­van omaa ah­neut­taan, mut­ta op­pii vä­hi­tel­len san­ka­rin el­keet. Crui­se sel­viää tässä toi­min­nas­ta ja jo­pa tun­teis­ta puh­tain pa­pe­rein, vaik­ka jo­ku­nen on­li­ner-heit­to kor­vaan särähtää­kin. Crui­sen rin­nal­la vä­ke­vimmän vai­ku­tuk­sen te­kee Rus­sell Crowe yllättävässä Je­kyll/­Hy­de-roo­lis­saan, jos­ta epäi­lemättä pe­da­taan sa­man­lais­ta hah­moa kuin Sa­muel L. Jack­so­nil­la on kos­ta­jis­sa. Myös So­fia Bou­tel­la te­kee vie­kot­te­le­van tap­pa­van suo­ri­tuk­sen ge­nee­ri­senä pa­hik­se­na, jo­ka ka­na­voi ri­pauk­sen edes­men­neen Aa­liya­hin suo­ri­tus­ta Ka­do­tet­tu­jen ku­nin­gat­ta­res­sa. Näi­den va­na­ve­dessä An­na­bel­le Wal­lis jää pa­kol­li­se­na ka­ta­lyyt­tinä hie­noi­sek­si sta­tis­tik­si.
Lop­pu­tu­lok­se­na on ko­mean näyttävä ja vi­suaa­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­nen seik­kai­lu, jo­ka on­nis­tuu myös ta­ri­nal­taan uu­dis­ta­maan la­ji­tyyp­piään il­man, että tämä tun­tui­si pyhäinhäväis­tyk­seltä tai se­ka­me­te­li­so­pal­ta. Hyvä trip­pi, jo­ka luo us­koa "Dark Uni­ver­se" -ni­mellä kul­ke­vaan uu­den Mons­te­rit-saa­gan ve­to­voi­maan myös tu­le­vis­sa osis­saan. Seu­raa­va­na vuo­ros­sa on il­mei­ses­ti Ja­vier Bar­de­min täh­dittämä Fran­kens­tein ja sen perään John­ny Depp nä­kymätömänä mie­henä tai Chan­ning Ta­tum Van Hel­sin­gin saap­pais­sa.

Kuva & ääni

Filmille kuvattu ja 2K:na masteroitu elokuva näyttää valtaosin komealta. Filmirae on nähtävissä paikoin korostetusti ja useampi otos jää pehmeäksi jopa HD-asteikolla, mutta silmäkarkki toistuu tästä huolimatta näyttävästi. HDR-väritoisto on väännetty lämpimän puolelle, eikä anti tältä osin ole vivahteikkainta HDR:ää, mutta nättiä ja hallittua. Tehokas ääniraita pysyy mukana toiminnassa.

Ekstrat

Boksin niin ikään sisältämältä HD-version levyltä löytyy ekstroiksi tekijöiden kommenttiraita (mukana ohjaaja, Boutella, Wallis ja Johnson), poistettuja kohtauksia ja puolentusinaa koostetta elokuvan synnystä. (IJ)
01/11/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy