Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kummisetä

The Godfather 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1972Kesto: 177 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206725EAN: 7332431994102

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ma­rio Pu­zon ma­fiaee­pos­ta ku­vaa­maan va­lit­tiin Cop­po­la, jo­ka tun­si ame­ri­ka­ni­ta­lia­lais­ta men­ta­li­teet­tia.

Ma­rio Pu­zon ma­fiaee­pos­ta ku­vaa­maan va­lit­tiin Cop­po­la, jo­ka tun­si ame­ri­ka­ni­ta­lia­lais­ta men­ta­li­teet­tia. Kol­me Os­ca­ria oli lo­pul­ta jäl­kikä­teen aja­tel­tu­na vähän. Mar­lon Bran­don roo­li Don Vi­to Cor­leo­ne­na on yk­si elo­ku­va­his­to­rian mie­leen­pai­nu­vim­pia. Se ku­vaa sym­bo­li­ses­ti ko­ko Yh­dys­val­to­ja, jon­ka his­to­ria on kir­joi­tet­tu ve­rellä.
Tämä on se elo­ku­va, jo­ka mää­rit­te­lee vii­den täh­den täh­tias­tei­kon täy­sin su­ve­ree­nis­ti. Yk­sikään elo­ku­va ei ole kyen­nyt pistämään vielä tästä pa­rem­mak­si — ja jos sel­lai­nen elo­ku­va jos­kus tu­lee täy­tyy as­teik­koon lisätä vielä kuu­des täh­ti. On hämmäs­tyttävää, että tähän pys­tyy ai­koi­naan pik­ku­ra­hal­la 62 päivässä ku­vat­tu elo­ku­va, jon­ka oh­jaa­ja oli jat­ku­vas­ti pot­ku­jen par­taal­la.
Tee­ma on to­ki jo lähtö­koh­tai­ses­ti poh­jat­to­man mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta se oli­si pie­ni seik­ka el­lei ta­ri­na oli­si niin ele­gan­tis­ti avau­tu­va, ja mo­ni­ta­soi­nen ker­to­mus per­heestä, kun­nias­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja kai­kis­ta niistä ää­rimmäi­sistä teois­ta, joi­ta näi­den ni­missä voi tehdä. Har­ki­tun vähäe­lei­ses­ti ra­ken­ne­tut hah­mot, ja heidän ympä­ril­leen luo­man­sa maail­ma on yhtä ai­kaa taia­no­mai­nen ja us­kot­ta­va. Kii­tos kuu­luu Pu­zol­le ja upeal­le näyt­te­lijä­kaar­til­le, mut­ta en­nen kaik­kea oh­jaa­jal­le, jo­ka oli riittävän uh­ka­roh­kea — ja osal­taan myös on­ne­kas — pistääk­seen kaik­ki pa­lat oi­kein pai­koil­leen.

Kuva & ääni

Kuva näyttää paremmalta kuin koskaan ja on ajoittain reippaasta kohinasta huolimatta miellyttävän levollinen. Häiritsevää roskaa tai minkäänlaista ylimääräistä värinää ei esiinny, mutta tuulessa huojuva kaislikko aiheuttaa lievää blokkiintumista. Kuvan tarkkuus vaihtelee, usein myös kuvausteknisistä syistä, mutta jälki on kauttaaltaan jäsentynyttä ja ratkaisevasti aiempaa DVD:tä terävämpää. Moderniin teräväpiirtojälkeen kuvaa ei toki teknisiltä ansioiltaan voi verrata, mutta lähtökohtiin nähden jälki lienee parasta mitä on lupa toivoa. Häviötön Dolby TrueHD toistaa etenkin Nino Rotan lumoavan musiikin upean puhtaasti ja luo paikoin myös hillityä tilakuvaa. Myös räjähdykset ja laukaukset toimivat tehokkaasti, ja subbaria sopivasti hyödyntäen.

Ekstrat

Ekstroissa aiemmalta DVD:ltä tuttu erinomainen Coppolan kommenttiraita, joka on täynnä mielenkiintoista sisäpiirin tietoa yhden kaikkien aikojen merkittävimmän elokuvan teosta. Lisää esktroja löytyy trilogiaboksin neljänneltä levyltä. (IJ)
09/11/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy