Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Call of the Wild

Erämaan kutsu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418571733

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jack Lon­do­nin maail­man­kuu­luun seik­kai­lu­ro­maa­niin poh­jau­tu­va sa­tu suu­ri­ko­ko­ses­ta ja sil­ti raa­me­jaan suu­rem­mas­ta koi­ras­ta, Buc­kis­ta, jo­ka löytää to­del­li­sen it­sensä kul­ta­ryntäyk­sen ai­kai­ses­sa Alas­kas­sa.

Jack Lon­do­nin maail­man­kuu­luun seik­kai­lu­ro­maa­niin poh­jau­tu­va sa­tu suu­ri­ko­ko­ses­ta ja sil­ti raa­me­jaan suu­rem­mas­ta koi­ras­ta, Buc­kis­ta, jo­ka löytää to­del­li­sen it­sensä kul­ta­ryntäyk­sen ai­kai­ses­sa Alas­kas­sa. Pe­ria­me­rik­ka­lai­seen tyy­liin usei­ta elämän­vai­hei­ta lä­pikäyvä ja elämänsä ai­na uu­sik­si kek­sivä koi­ra toi­mii elo­ku­van ta­pah­tu­mien kiin­to­pis­teenä – ja nyt myös en­simmäistä ker­taa ro­maa­nin poh­jal­ta teh­ty­jen fil­ma­ti­soin­tien sar­jas­sa ta­pah­tu­mien kes­kus­hah­mo­na.
Ko­meas­ti to­teu­tet­tu ja ve­toa­vas­ti kynäil­ty ko­ko­per­heen seik­kai­lud­raa­ma kul­kee pal­kit­se­vas­ti pit­kin klas­si­sia pol­ku­ja. Etelän lämmössä vie­tet­tyjä koi­ranpäi­viä seu­raa kut­su­mus­työ pos­ti­val­ja­kon ve­to­koi­ra­na, kul­lan­kai­va­jan par­haa­na ka­ve­ri­na ja lo­pul­ta luon­non kans­sa si­nuik­si pääs­seenä lau­man joh­ta­ja­na. Pitkä ja vai­he­ri­kas kaa­ri avau­tuu elo­ku­vas­sa sol­ju­van seik­kai­lul­li­ses­ti.
Ta­ri­nan pui­teet on luo­tu viit­se­liään ko­meas­ti, eikä erä­maan mai­se­mis­ta puu­tuu lois­toa tai ky­listä vi­pinää. Sil­ti elo­ku­van suu­rin on­nis­tu­mi­nen on in­hi­mi­li­ses­ti luo­duis­sa eläin­hah­mois­sa, joi­den ani­moi­duis­sa eleissä on yhtä pal­jon eloa ja mer­ki­tystä kuin ih­mis­roo­lien­kin koh­dal­la. Ta­pah­tu­mat ete­nevät koi­ran näkö­kul­man kaut­ta ereh­dyttävän luon­te­vas­ti ja mer­kit­seväs­ti il­man, että ko­ko­nai­suus tun­tuu piir­re­tyltä.
Ta­ri­nan kääntäät eivät ole ai­van pik­ku­las­ten viih­dettä sillä näi­hiin kuu­luu mm. koi­ra­kaap­paus ja tais­te­lu lau­man al­fau­rok­sen roo­lis­ta. Sil­ti ky­seessä on näyttävä koi­ra­seik­kai­lu, jo­ka kul­jet­taa us­kot­ta­vuut­ta uh­maa­via ta­pah­tu­miaan hy­vin ja pitää tun­ne­la­tauk­set ver­rat­tain peh­meinä.
Maail­mal­la elo­ku­va jäi pan­de­mian jal­koi­hin eikä oi­kein ole saa­nut mai­rit­te­le­via kom­ment­te­ja krii­ti­koil­ta­kaan. Tot­ta on, että tämä on hyb­ri­di ai­kuis­ten ja las­ten elo­ku­van vä­liltä, jo­ta voi ol­la haas­ta­vaa lä­hes­tyä kum­mal­ta­kaan puo­lel­ta. Lon­do­nin no­vel­lin kun­nian­hi­moi­se­na ku­vi­tuk­se­na tämä on kui­ten­kin kun­nioi­tet­ta­va saa­vu­tus ja seik­kai­lue­lo­ku­va­na viih­dyttävä ta­paus, jo­ka si­joit­tuu jo­hon­kin elo­ku­vien "Eight Be­low" (2006) ja "L'Ours" (1988) vä­li­maas­toon. Ko­ko­nai­suus on viih­dyttävä ja elämän­myö­tei­nen sa­tu, jo­ka mit­taa ta­pah­tu­man­sa pääo­san­sa kaut­ta.

Kuva

Komea kuva löytää runsaasti mielenkiintoa Alaskan jylhistä maisemista ja kultaryntäyksen mutaisesta periodipatinasta. Tietokoneen avulla luotu Buck-koira ottaa tilansa uskottavasti ja rymistelee alun ahtaissa neliössä suorastaan panssarivaunun voimalla. Elokuva sisältää niin paljon tietokoneella luotuja efekteja koirista taivaan tuliloistoon, että on jonkin asteinen ihme, että lopputulos pysyy luonnollisena kokonaisuutena. Näin kuitenkin käy.

Ääni

Kaunis ääniraitaa luo kivasti klassisen seikkailuelokuvan tunnelmaa ja laajentaa tapahtumiaan myös tilakanaviin mahdollisuuden tullen. Matalia taajuuksia unohtamatta. Tarjolla on alkuperäisen englanninkielisen raidan (DTS HD Master Audio 7.1) ohella myös suomeksi dubattu versio (Dolby Digital 5.1).

Ekstrat

Ekstroissa traileri ja hyvä sarja koosteita tarinan taustasta, elokuvan toteutuksesta sekä tarinan maailmasta (32 min.). (IJ)
07/09/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy