Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Teenage Mutant Ninja Turtles - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
Dolby TrueHD7.
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112715571

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

80-­lu­vun las­ten ani­maa­tio­sar­ja herää hen­kiin näyttävänä 3D-­seik­kai­lu­na, jo­ka vääntää otet­ta hi­tu­sen tum­man­pu­hu­vam­mak­si, mut­ta säi­lyttää muu­toin kai­ken pe­rin us­kol­li­se­na lap­suu­den muis­ti­ku­vil­le.

80-lu­vun las­ten ani­maa­tio­sar­ja herää hen­kiin näyttävänä 3D-seik­kai­lu­na, jo­ka vääntää otet­ta hi­tu­sen tum­man­pu­hu­vam­mak­si, mut­ta säi­lyttää muu­toin kai­ken pe­rin us­kol­li­se­na lap­suu­den muis­ti­ku­vil­le. Tämä us­kol­li­suus ei kui­ten­kaan ka­ta kilp­pa­rei­den syn­ty­ta­ri­naa, jo­ka tun­tuu nyt en­tistä­kin epäus­kot­ta­vam­mal­ta, mut­ta seik­kai­lun­hen­ki ja hah­mot vai­kut­ta­vat tu­tuil­ta.
E­lo­ku­van suu­rin vah­vuus ja heik­kous on sen us­kol­li­suus van­hal­le ani­maa­tio­sar­jal­le. Se mikä toi­mi mai­nios­ti puo­len­tun­nin hu­pi­na kes­ken­kas­vui­sil­le ei enää ai­kui­siällä oi­kein kan­na puo­len­tois­ta­tun­nin elo­ku­vaa, nos­tal­gias­ta huo­li­mat­ta. Pin­ta on ko­meas­ti koh­dal­laan, mut­ta ta­ri­na on siinä mää­rin ba­naa­lia höttöä, että aja­tus ek­syy hel­pos­ti omiin muis­te­lui­hin. Te­kijät ovat ha­lun­neet tässä pa­laut­taa sä­vyä lä­hemmäs al­ku­peräi­siä Pe­ter Lair­din ja Ke­vin East­ma­nin sar­ja­ku­via, ja vaik­ka suun­ta vai­kut­taa oi­keal­ta, jää to­teu­tus puo­li­vil­lai­sek­si.
K­rii­ti­koi­den lä­hes yh­teen ää­neen hauk­ku­ma elo­ku­va nou­si lip­pu­luu­kul­la lä­hes 500 mil­joo­nan dol­la­rin me­nes­tyk­sek­si, jo­ten jat­koa on lu­vas­sa. Kaik­ki kes­kei­set näyt­te­lijät ovat ker­to­neet si­tou­tu­neen­sa kol­men elo­ku­van sar­jaan. Hu­hu­jen mu­kaan tu­le­vis­sa jat­ko-o­sis­sa nähdään myös vii­den­nen kilp­pa­rin ase­maa ha­vi­tel­lut Ap­ril O'­Nei­lin poi­ka­ka­ve­ri Ca­sey Jo­nes, sekä Silp­pu­rin kä­ty­rit Rocks­tea­dy ja Be­bop. Ai­nan­kin tässä osas­sa kilp­pa­rei­den ta­ru vai­kut­taa vielä raa'al­ta kyhäelmältä, mut­ta ehkäpä saa­ga tästä vielä kyp­syy.

Kuva & ääni

Voimakkaan värikylläinen ja tyylikkään tummasävyinen kuva on skarppi, luonnollinen ja vakaa. Tilakuva venyttelee kivasti skooppia New Yorkin päällä ja alla, ja ninjat viuhuvat energisesti koko tilassa. Kokonaisuus maistuu väistämättä kikkailevalta, mutta tämä ei haittaa kunhan menoon suhtautuu huvipuistoajeluna.

Ekstrat

Ekstroissa motion capturea ja 3D-toteutusta hehkuttava making of (18 min.), pidennetty loppukohtaus (46 sek.), musiikkivideo ja koosteet 3D-kikkailusta (4 min., myös 3D:nä), kuvauksista (7 min.), kilpikonnista ja ninjoista (15 min.), musiikista (6 min.) ja musiikkivideon tekemisestä (2 min.). (IJ)
01/01/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy