Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Captain Fantastic

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Kes­kel­le luon­toa ja oma­va­rai­sen elämän ää­rel­le joh­dat­te­le­va ta­ri­na kar­tan lai­dan yli hypän­neestä suur­per­heestä, jo­ka jou­tuu ot­ta­maan mit­taa "­to­del­li­ses­ta maail­mas­ta" per­heen äi­din kuo­le­man jäl­keen.

Kes­kel­le luon­toa ja oma­va­rai­sen elämän ää­rel­le joh­dat­te­le­va ta­ri­na kar­tan lai­dan yli hypän­neestä suur­per­heestä, jo­ka jou­tuu ot­ta­maan mit­taa "to­del­li­ses­ta maail­mas­ta" per­heen äi­din kuo­le­man jäl­keen.
Vig­go Mor­ten­se­nin esi­mer­killään luot­saa­ma ta­ri­na mais­tuu ta­kai­sin luon­toon -ku­vauk­sel­ta, jo­ka voi­si hy­vin ol­la peh­meä jäl­kinäytös Har­ri­son For­din täh­dittämäl­le "Mos­qui­to Coast":il­le. Pa­nok­set eivät tällä ker­taa tun­nu yhtä ää­rimmäi­siltä eivätkä as­ke­leet yhtä eh­dot­to­mil­ta, mut­ta mo­ni aja­tus py­ris­te­lee sa­maa ora­van­pyörää vas­taan.
Tässä joh­toa­ja­tuk­se­na tun­tuu ole­van, että kes­kellä kor­pea­kin on mah­dol­lis­ta imeä kir­jois­ta kaik­ki nii­den tie­tous ja kas­vat­taa huip­puy­lioo­pis­toon kel­puu­tet­ta­via lap­sia. Lop­pu­tu­los voi to­sin ol­la sa­ma kuin kas­vat­tai­si kul­ta­ka­lo­ja pik­ku­mal­jas­sa ak­vaa­rion vie­rellä: kat­san­nos­ta riip­puen kas­va­tit saa­vat jo­ko upean pers­pek­tii­vin elämään ak­vaa­rios­sa tai vä­likä­den tie­tout­ta ja kam­mon vilk­kaam­pia ve­siä koh­taan.
O­min­ta­kei­nen ja ko­meas­ti ku­vi­tet­tu ta­ri­na opet­taa, että asiat voi tehdä hy­vin eri lail­la kuin ih­mi­set kes­kimää­rin, mut­ta sil­ti va­lin­nois­sa voi ol­la jär­keä. Pai­koin ta­ri­na nos­tat­taa kul­ma­kar­vo­ja, mut­ta te­kee näin tie­toi­ses­ti ja usein en­nen pitkää myös it­se it­seään kom­men­toi­den. Ope­tus tun­tuu ole­van, että pie­ni int­ros­pek­tio, pers­pek­tii­vin ha­ku ja har­kin­ta ei mo­nes­ti­kaan ole pa­has­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva virittää rikkaan miljöön, jossa jylhät maisemat asettavat raamit ajatuksella tempovalle seikkailulle. Ekstroissa mainosmainen kooste elokuvasta (4 min.). (IJ)
27/12/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy