Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kultahattu

The Great Gatsby 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1974Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

F. Scott Fitz­ge­ral­din ro­maa­niin "T­he Great Gats­by" poh­jau­tu­va elo­ku­va so­vit­taa kieh­to­vas­ti yh­teen ih­mi­suh­ded­raa­man ja jän­ni­ty­se­lo­ku­van par­haat puo­let ker­toak­seen sa­la­peräi­sen mil­jonää­rin ta­ri­nan häntä lä­hel­le pääs­seen ta­vik­sen kaut­ta.

F. Scott Fitz­ge­ral­din ro­maa­niin "T­he Great Gats­by" (1925) poh­jau­tu­va elo­ku­va so­vit­taa kieh­to­vas­ti yh­teen ih­mi­suh­ded­raa­man ja jän­ni­ty­se­lo­ku­van par­haat puo­let ker­toak­seen sa­la­peräi­sen mil­jonää­rin ta­ri­nan häntä lä­hel­le pääs­seen ta­vik­sen kaut­ta. Ai­koi­naan ver­rat­tain vähäl­le huo­miol­le jää­nyt ro­maa­ni on sit­tem­min nous­sut mai­nee­seen yh­tenä ame­rik­ka­lai­sen kir­jal­li­suu­den hel­mistä, ja tämä elo­ku­va sen tun­ne­tuim­mak­si fil­ma­ti­soin­nik­si.
Ta­pah­tu­mien näyttämönä toi­mii 1920-lu­ku ja New Yor­kin rik­kai­den leik­ki­kenttä Long Is­land, jon­ne en­simmäi­sestä maail­man­so­das­ta pa­laa­va köyhä kaup­pa­mies Nick Car­raway (mm. "Ko­va La­ki" ja "News­room" sar­jois­ta sit­tem­min muis­tet­ta­va Sam Wa­ters­ton) muut­taa kesäk­si. Naa­pu­ri­kar­ta­noa asut­taa par­ras­va­lo­ja kaih­ta­va mil­jonää­ri Jay Gats­by (Ro­bert Red­ford), jon­ka koh­dal­la lu­ke­mat­to­mat hu­hut kor­vaa­vat oi­kean tie­don.
Jos Car­raway on pää­ty­nyt vie­raal­le maal­le, on Gats­by kui­ten­kin ta­ri­nan ou­to lin­tu: sul­keu­tu­nut mies jär­jestää kar­ta­nos­saan säännöl­li­ses­ti hulp­pei­ta juh­lia, mut­ta näyttäy­tyy näissä vain har­voin. Rik­kai­den ja silmää­te­ke­vien käyttäy­tyessä juh­lies­sa kuin nor­su­lau­ma hy­vin eksk­lu­sii­vi­ses­sa pos­lii­ni­kau­pas­sa li­vah­taa Car­raway sisään kuin kul­ku­koi­ra, jos­ta tu­lee yllättäen ta­lon isännän pa­ras ystävä — mut­ta mik­si ja mitä siitä sit­ten seu­raa jääkön kir­jan ja elo­ku­van ker­rot­ta­vak­si.
Hur­ja näyt­te­lijä­kaar­ti, maest­ro Fran­cis Ford Cop­po­lan sor­vaa­ma kä­si­kir­joi­tus ja viit­se­liääs­ti luo­tu miljöö luo­vat ko­meat puit­teet ar­voi­tuk­sel­li­sel­le ta­ri­nal­le avau­tua. Yhtäai­kaa täy­sin oma­peräi­nen ja kiis­tat­to­man klas­si­sia ai­nek­sia huo­ku­va elo­ku­va pitää ot­teen­sa upeas­ti, vaik­ka lop­pu­puo­lel­la rat­kai­sun suh­teen hie­man me­di­toi­daan­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Havaittavan huntumainen, mutta vakaa kuvaa tarjoaa unenomaiselle tarinalle osuvan kuosin. Puhdas ääniraita rajoittuu keskikanavaan, mutta toistaa dialogin luonnollisesti. Ekstraton. (IJ)
20/04/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy