Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

The Change-Up

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.40
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Kuvat

Ryan Reynolds on Jason Bateman ja Leslie Mann ei tiedä ollako huvittunut vai hämillään
Ryan Reynolds on Jason Bateman ja Leslie Mann ei tiedä ollako huvittunut vai hämillään
Leslie Mann
Leslie Mann
Olivia Wilde
Olivia Wilde

Elokuva

Bi­le­tys­vuo­siin jämähtä­nyt pe­li­mies ja kol­men lap­sen ja töi­den kans­sa ar­ki­ru­tii­nei­hin hau­tau­tu­nut per­heen isä vaih­ta­vat krop­pia ja pää­sevät mais­ta­maan ja­noa­maan­sa toi­sen­lais­ta elämää.

Bi­le­tys­vuo­siin jämähtä­nyt pe­li­mies (Ryan Rey­nolds) ja kol­men lap­sen ja töi­den kans­sa ar­ki­ru­tii­nei­hin hau­tau­tu­nut per­heen isä (Ja­son Ba­te­man) vaih­ta­vat krop­pia ja pää­sevät mais­ta­maan ja­noa­maan­sa toi­sen­lais­ta elämää.
Ta­ri­na pitäy­tyy tiu­kas­ti tu­tus­sa kaa­vas­sa ja va­roit­te­lee kään­ne­koh­dis­ta ai­na hy­vissä ajoin aset­ta­mal­la sel­keitä ai­ka­ra­jo­ja, mut­ta huu­mo­ri on roi­sim­paa kuin tämän ta­ri­nan puit­teis­sa on to­tut­tu nä­kemään. Eri­tyi­ses­ti hil­peän huo­no ke­vyt­por­non ku­vaus­ses­sio jää mie­leen, mut­ta myös mo­ni let­kau­tus siellä täällä osoit­taa haus­kaa se­koi­tus­ta us­kal­lus­ta ja oi­val­lus­ta. Te­kijät ker­to­vat ta­voi­tel­leen­sa jenk­kien R-luo­ki­tus­ta ikä­ra­jan suh­teen, jo­ten ki­ro­sa­nat kä­sittävät 20% dia­lo­gis­ta, vaat­teet tip­pu­vat päältä kuin van­hoi­na hy­vinä ai­koi­na ja vau­vat­kin pää­sevät ole­maan omia vaa­ra-alt­tii­ta ja sot­kui­sia it­siään.
Pos­ke­ton ta­ri­na ve­detään mu­ka­vas­ti po­ke­ri­naa­mal­la ja useam­pi vit­si up­poaa ko­meas­ti, vaik­ka sop­pa pai­koin lä­hen­te­lee­kin teennäi­syyttä ja kaa­su­jal­ka oli­si voi­nut ol­la ag­res­sii­vi­sem­pi. Ta­pah­tu­mien näyttämönä vaih­teek­si At­lan­ta, jo­ka näyttää tässä ereh­dyttävän pik­ku­kau­pun­ki­mai­sel­ta ol­lak­seen vä­ki­lu­vul­taan Suo­men ko­koi­nen. Viih­dyttävää pe­rus­kau­raa, ke­peällä pik­ku­tuh­muu­den vi­vah­teel­la maus­tet­tu­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja oikea kuvasuhde. (IJ)
26/10/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy