Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Frozen River

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 208429 EAN: 6415750047221

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­van kaut­ta vain enää har­voin op­pii jo­tain uut­ta.

E­lo­ku­van kaut­ta vain enää har­voin op­pii jo­tain uut­ta. Fro­zen Ri­ver on poik­keus. Se ker­too tark­kanäköi­ses­ti, mil­lai­sek­si ra­ja­seu­tu­jen elämä hel­pos­ti sol­jah­taa, kun ta­lous on taan­tu­mas­sa. Sa­la­kul­je­tus, so­siaa­li­set on­gel­mat ja päi­vittäi­nen ra­ha­pu­la tar­joa­vat ai­ka vähän vaih­toeh­to­ja, jos niitä ver­taa ri­kok­sen tuo­maan hyö­tyyn. Ra­ja­seu­duil­la on ai­na sa­la­kul­je­tuk­sel­la otet­tu ta­soi­tus­ta yh­teis­kun­nal­ta, mut­ta huu­meet ja tu­pak­ka ovat vaih­tu­neet ih­mi­siin.
Yk­sin­huol­ta­ja Ray ajau­tuu sat­tu­mal­ta nuo­ren mo­hawk-tytön avus­tuk­sel­la vaa­ral­li­seen pe­liin, jos­sa Ka­na­dan ja Yh­dys­val­tain vä­li­sen jää­ty­neen ra­ja­joen kaut­ta ale­taan os­taa pelk­kiä lait­to­mia me­no­lip­pu­ja.
E­lo­ku­va välttää hy­vin so­siaa­li­por­non. Se pää­si par­haan kä­si­kir­joi­tuk­sen ja par­haan naispääo­san (Me­lis­sa Leo, tun­net­tu aiem­min tv-roo­leis­taan) Os­car-eh­dok­kaak­si. Myös fes­ti­vaa­li­me­nes­tystä koi­tui.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraidat. Ekstroissa traileri. (PS)
23/06/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy