Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

A Walk Among The Tombstones

Tanssi haudoilla 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: ScanbioxKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044383768

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbiox) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­van ni­men pitäi­si ol­la is­kevän ly­hyt tai sit­ten pitkä ja mie­len­kiin­toi­nen.

E­lo­ku­van ni­men pitäi­si ol­la is­kevän ly­hyt tai sit­ten pitkä ja mie­len­kiin­toi­nen. Ei kos­kaan sitä vä­liltä. Tans­si hau­doil­la luo­taa jäl­kimmäi­seen, mut­ta muu­ten elo­ku­van vii­te­ke­hys tun­tuu hy­vin tu­tul­ta. On nuor­ten tyttö­jen pe­los­ta in­noi­tus­ta saa­va sar­ja­mur­haa­ja­kak­sik­ko ja on AA-ker­hos­sa käyvä en­ti­nen et­sivä. Maus­teek­si tar­jo­taan kui­ten­kin hie­nois­ta oma­peräi­syyttä, jot­ta tämä kan­nat­ta kat­soa.
Liam Nee­so­nin ka­ris­ma kan­taa yhä. Mie­len­kiin­toi­sem­paa on kui­ten­kin se, että sar­ja­mur­haa­jat jah­taa­vat huu­me­ri­kol­lis­ten vai­mo­ja ja tyttä­riä. Kaik­kein ih­meel­li­sintä kui­ten­kin on se, että yh­dys­val­ta­lai­seen elo­ku­vaan tuo­daan kak­si lai­ta­puo­len edus­ta­jaa, joil­la il­mi­selväs­ti on suu­ri ä­lyl­li­nen ka­pa­si­teet­ti. Mus­ta pik­ku­poi­ka (Ast­ro) ja hau­taus­maan huol­to­mies (Ó­la­fur Dar­ri Ó­lafs­son) ovat poik­keuk­sel­li­sia hah­mo­ja. Poh­jois­mai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa he eivät jäi­si pah­nan­poh­jim­mai­sek­si.
Law­ren­ce Bloc­kin ro­maa­niin pe­rus­tu­vaa elo­ku­vaa kut­su­taan mo­der­nik­si film noi­rik­si, mut­ta se pe­rus­tuu vain sii­hen, että Sam Spa­de ja Phi­lip Mar­lowe mai­ni­taan kak­si ker­taa. Enemmän­kin tämä on tu­sin­ta­tuo­tan­not ylittävä tril­le­ri, jo­ka not­kah­taa pitkän kes­ton­sa kes­kivä­lillä, mut­ta pys­tyy ko­koa­maan it­sensä koh­tuul­li­sen mie­len­kiin­toi­sek­si. Sa­no­ma jää to­ki su­mui­sek­si.
Lau­ra Birn te­kee ta­kau­ma­roo­lin ja suo­riu­tuu siitä hy­vin etee­ri­ses­ti sekä kau­niis­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Varsinkin ääni soi dynaamisesti ja jännitteitä luovasti. Ekstroissa 18 min. dokumentit. (PS)
27/01/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy