Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Respect

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2021Kesto: 145 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018020955

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sou­lin ku­nin­gat­ta­ren, Aret­ha Frank­li­nin, ta­ri­nan fil­ma­ti­soin­ti on pie­tee­tillä pu­not­tu mat­ka lä­pi vuo­sien.

Sou­lin ku­nin­gat­ta­ren, Aret­ha Frank­li­nin (Jen­ni­fer Hud­son), ta­ri­nan fil­ma­ti­soin­ti on pie­tee­tillä pu­not­tu mat­ka lä­pi vuo­sien. Lap­suu­vuo­sis­ta 1940-lu­vun Yh­dys­val­lois­sa ai­na Ama­zing Gra­ce -li­veal­bu­miin (1972) as­ti kan­ta­va ta­ri­na on vä­kevä ja re­hevä otan­ta elämästä hit­ti­kap­pa­lei­den edellä ja nii­den ta­ka­na.
It­se omat lau­lu­koh­tauk­sen­sa te­kevä Jen­ni­fer Hud­son vetäää pääo­sas­sa us­kot­ta­van vah­van roo­lin. Roo­lia Hud­so­nil­le esit­ti alun­pe­rin kuu­lem­ma it­se Aret­ha Frank­lin, jo­ten myös tältä osin täy­tyy us­koa esi­ku­van ole­van tyy­tyväi­nen lop­pu­tu­lok­seen vaik­ka elo­ku­va val­mis­tui­kin vas­ta tämän kuo­le­man jäl­keen.
Tässä Hud­so­nin tul­kit­se­ma Aret­ha kas­vaa vai­kut­ta­vas­ti heik­ko­jen mies­ten vietävästä pik­ku­tytöstä äi­dik­si, ar­tis­tik­si ja lo­pul­ta myös it­senäi­sek­si nai­sek­si. Vain al­ko­ho­li tun­tuu vievän hä­net het­kik­si tuu­lia­jol­le, mut­ta muu­toin oman kurs­sin löy­dyt­tyä ei edes vä­ki­val­tai­sil­la sii­pei­lijöillä ole kuin pie­nen tur­bu­lens­sin ver­ran vai­ku­tus­ta koh­ta­loon.
E­le­gan­tis­ti ra­ken­net­tu ker­to­mus ei pelkää ker­toa nai­sen elämän ja uran nur­jas­ta puo­les­ta, mut­ta kä­sit­te­lee tee­mo­ja ai­kuis­mai­ses­ti ja sen­saa­tio­mai­suut­ta välttäen. Vä­lillä kup­pi mei­naa mennä nu­rin, ja me­nee­kin, mut­ta lo­pul­ta mu­siik­ki on se liek­ki, jo­hon kaik­ki ai­nek­set yh­tyvät.
E­lo­ku­van va­lit­se­ma ker­ron­ta­tyy­li leik­kaa ru­joim­mat yk­si­tyis­koh­dat no­peas­ti si­vuun, mikä on oi­kea va­lin­ta, mut­ta sa­mal­la ta­voin myös ta­ri­nan kor­keim­mat nuo­tit tun­tu­vat pai­koin jäävän ar­ki­suu­den reu­nal­le. Eri­tyi­ses­ti kirk­koon si­joit­tu­vis­sa mu­siik­ki­nu­me­rois­sa on is­kua ja eläy­ty­mistä, mut­ta sitä vas­toin Ma­di­son Squa­re Gar­de­nin ja Eu­roo­pan la­vo­jen ten­ho tun­tuu jäävän viit­tee­li­sek­si. Sa­moin draa­man tiu­kin vääntö on hil­jai­sis­sa het­kissä, joi­den kaut­ta Aret­ha muun muas­sa va­lit­see tot­tu­neen värähtämättä pie­nemmän konf­lik­tin tien le­vy-yh­tiön ja vä­ki­val­tai­sen mie­hen vä­listä, pa­laa lap­suu­den ko­tiin mus­tan silmän ke­ra, tai luo hit­ti­kap­pa­let­ta kes­kellä yötä si­sar­ten­sa kans­sa. Ar­ki tun­tuu ar­ki­sel­ta ja me­nes­tys sen va­los­sa us­kot­ta­val­ta, mut­ta ta­pah­tu­mien dy­na­miik­ka jää sa­mal­la lei­ka­tuk­si.

Kuva

Huolella luotu periodikuosi pitää näyttävästi otteensa. Jälki on miellyttävän jäsentynyttä ja elegantin sävykästä, mutta samalla aavistuksen hailakkaa. Mikään tästä ei estä elokuvasta nauttimista, päinvastoin, mutta aivan absoluuttinen läsnäolo puuttuu kuvan dynamiikasta. Ehkä kyse on tottumisesta 4K HDR -kuvaan, sillä hampaan koloon jää tässä vain vähän kun kuvaa tarkastelee HD-skoopissa.

Ääni

Ääniraita on pitkälti samaa paria kuvan kanssa. Jennifer Hudson laulaa Aretha Franklinin kappaleet uskottavasti ja eläytyminen on paitsi kuultavaa myös silminnähtävää. Dialogi soljuu komeasti ja pitkien musiikkinumeroiden aikana voi kuvitella olevansa Arethan keikalla, mutta taphtumien ja tämän hetken välillä tuntuu nyt olevan historian huntu.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
28/01/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy