Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Ides of March

Vallan kääntöpuoli 

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.40
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kieh­to­va po­liit­ti­nen jännä­ri seu­raa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan taus­tal­la ta­pah­tu­vaa suh­mu­roin­tia, jos­sa nuo­ri sa­nan­se­littäjä yrittää löytää oman paik­kan­sa au­rin­gos­sa vaik­ka elää­kin elämää suu­rem­man eh­dok­kaan var­jos­sa.

Kieh­to­va po­liit­ti­nen jännä­ri seu­raa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan taus­tal­la ta­pah­tu­vaa suh­mu­roin­tia, jos­sa nuo­ri sa­nan­se­littäjä (Ryan Gos­ling) yrittää löytää oman paik­kan­sa au­rin­gos­sa vaik­ka elää­kin elämää suu­rem­man eh­dok­kaan (Geor­ge Cloo­ney) var­jos­sa. Yhtälön rat­kai­su ei ole yhtään tur­han help­po.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Netf­li­xin "Hou­se of Cards"-sar­jas­ta muis­tet­ta­van Beau Wil­li­mo­nin näy­telmään, jo­ten ei lie­ne yllä­tys, että elo­ku­van tar­joa­ma elämän­ku­va on spekt­rin tum­mem­mas­ta päästä. Na­pa­kas­ti ete­nevä ker­to­mus tar­joaa­kin kou­kut­ta­van vet­reän tai­pa­leen gen­ren va­kio­ku­vioi­den lo­mas­sa, mo­nil­ta osin näitä hyö­dyntäen, mut­ta myös osaa­vas­ti so­vel­taen.
En­si­luok­kai­ses­ti luo­dun miljöön ja au­di­vi­suaa­li­sen kuo­sin täy­dentää mai­nio näyt­te­lijä­kaar­ti. Hie­non roo­lin te­kevä Ryan Gos­ling on slii­pat­tu wan­na­be-i­dea­lis­ti, jon­ka us­ko työhönsä ja eh­dok­kaa­seen­sa ei alun al­kaen­kaan ole niin vah­va kuin pu­hu­va pää leh­distöl­le ha­luai­si us­ko­tel­la. Yhtä ai­kaa si­vuo­sas­sa ja oh­jaa­jan tuo­lil­la hää­rivä Geor­ge Cloo­ney on us­kot­ta­vas­ti Was­hing­to­nin ver­sio omas­ta it­sestään. Edes­men­nyt näyt­te­lijä­suu­ruus, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Was­hing­to­nin pi­meän pe­li­kir­jan st­ra­te­gik­ko­na, Evan Rac­hel Wood lan­kee­muk­sen edellä käyvänä har­joit­te­li­ja­na ja Paul Gia­mat­ti kil­pai­le­van lei­rin ka­pel­li­mes­ta­ri­na täy­dentävät kas­tin.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva oikealla kuvasuhteella. Tiivistunnelmainen, mutta pieteetillä rakennettu ääniraita. (IJ)
07/02/2017

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy