Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Ides of March

Vallan kääntöpuoli 

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.40
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kieh­to­va po­liit­ti­nen jännä­ri seu­raa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan taus­tal­la ta­pah­tu­vaa suh­mu­roin­tia, jos­sa nuo­ri sa­nan­se­littäjä yrittää löytää oman paik­kan­sa au­rin­gos­sa vaik­ka elää­kin elämää suu­rem­man eh­dok­kaan var­jos­sa.

Kieh­to­va po­liit­ti­nen jännä­ri seu­raa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan taus­tal­la ta­pah­tu­vaa suh­mu­roin­tia, jos­sa nuo­ri sa­nan­se­littäjä (Ryan Gos­ling) yrittää löytää oman paik­kan­sa au­rin­gos­sa vaik­ka elää­kin elämää suu­rem­man eh­dok­kaan (Geor­ge Cloo­ney) var­jos­sa. Yhtälön rat­kai­su ei ole yhtään tur­han help­po.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Netf­li­xin "Hou­se of Cards"-sar­jas­ta muis­tet­ta­van Beau Wil­li­mo­nin näy­telmään, jo­ten ei lie­ne yllä­tys, että elo­ku­van tar­joa­ma elämän­ku­va on spekt­rin tum­mem­mas­ta päästä. Na­pa­kas­ti ete­nevä ker­to­mus tar­joaa­kin kou­kut­ta­van vet­reän tai­pa­leen gen­ren va­kio­ku­vioi­den lo­mas­sa, mo­nil­ta osin näitä hyö­dyntäen, mut­ta myös osaa­vas­ti so­vel­taen.
En­si­luok­kai­ses­ti luo­dun miljöön ja au­di­vi­suaa­li­sen kuo­sin täy­dentää mai­nio näyt­te­lijä­kaar­ti. Hie­non roo­lin te­kevä Ryan Gos­ling on slii­pat­tu wan­na­be-i­dea­lis­ti, jon­ka us­ko työhönsä ja eh­dok­kaa­seen­sa ei alun al­kaen­kaan ole niin vah­va kuin pu­hu­va pää leh­distöl­le ha­luai­si us­ko­tel­la. Yhtä ai­kaa si­vuo­sas­sa ja oh­jaa­jan tuo­lil­la hää­rivä Geor­ge Cloo­ney on us­kot­ta­vas­ti Was­hing­to­nin ver­sio omas­ta it­sestään. Edes­men­nyt näyt­te­lijä­suu­ruus, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Was­hing­to­nin pi­meän pe­li­kir­jan st­ra­te­gik­ko­na, Evan Rac­hel Wood lan­kee­muk­sen edellä käyvänä har­joit­te­li­ja­na ja Paul Gia­mat­ti kil­pai­le­van lei­rin ka­pel­li­mes­ta­ri­na täy­dentävät kas­tin.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva oikealla kuvasuhteella. Tiivistunnelmainen, mutta pieteetillä rakennettu ääniraita. (IJ)
07/02/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy