Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tali Ihantala 1944

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
  EAN: 8717418118266

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Å­ke Lind­ma­nin jout­sen­lau­lun pi­ti kuu­lua jo li­ki kym­me­nen vuot­ta sit­ten La­pin kul­lan ki­mal­luk­sen myötä, mut­ta on­nek­si hän jak­soi vielä pon­nis­ta kak­si eri­no­mais­ta so­tae­lo­ku­vaa.

Å­ke Lind­ma­nin jout­sen­lau­lun pi­ti kuu­lua jo li­ki kym­me­nen vuot­ta sit­ten La­pin kul­lan ki­mal­luk­sen myötä, mut­ta on­nek­si hän jak­soi vielä pon­nis­ta kak­si eri­no­mais­ta so­tae­lo­ku­vaa. Fra­mon främstä lin­jen (2004) ku­va­si an­siok­kaas­ti ruot­sin­kie­listä Jr 61:s­ta. Myös Ta­li Ihan­ta­la 1944 si­vuaa sa­mo­ja si­vu­ja maan his­to­rias­sa, luul­ta­vas­ti niitä kaik­kein tär­keim­piä.
Lind­man oh­jaa nöyräs­ti epi­do­sie­lo­ku­vaa, mikä pa­nee kat­so­jan ap­ri­koi­maan, missä on elo­ku­van tar­koi­tus ja tee­ma. Mut­ta pik­ku hil­jaa au­tent­ti­nen ja san­ka­ri­te­ko­ja kaih­ta­ma­ton tyy­li al­kaa pur­ra. Lind­man to­teut­taa 1970-lu­vun spek­taak­ke­li­mais­ten so­tae­lo­ku­vien ta­paa ja lyö rin­ta­mil­le ly­hyissä koh­tauk­sis­sa poik­keuk­sel­li­sen tun­ne­tun näyt­te­lijä­jou­kon. Kun esi­ku­vis­sa tämä me­ni lä­pi­juok­suk­si, Lind­man on­nis­tuu luo­maan kol­laa­siin eri­lai­sia suo­ma­lai­sia mies­hah­mo­ja. Yhtään nais­ta­han ei tässä elo­ku­vas­sa nähdä.
So­tae­lo­ku­vien seu­raa­mi­nen ei usein­kaan ole loo­gis­ta. Nyt ta­pah­tu­mia pys­tyy hah­mot­ta­maan vai­vat­to­mas­ti, kun dra­ma­tur­giaa tue­taan teks­tein, kar­toin ja al­ku­peräi­sin ar­kis­to­fil­mein. Tämä ta­pa voi­si hel­pos­ti epäon­nis­tua, mut­ta nyt seu­rauk­se­na on se, että kat­so­ja al­kaa ymmärtää, mistä Ta­li-I­han­ta­las­sa oi­kein oli ky­se.
Jos tämä voi­man­koi­tos oli­si epäon­nis­tu­nut, Suo­mi oli­si it­senäis­ty­nyt to­del­la vas­ta Vi­ron va­na­ve­dessä. Tais­te­lu­tah­to oli tär­kein, mut­ta yk­sin ei pärjää ku­kaan: on­ne­kas koo­din­pur­ku ja nat­sien lah­joit­ta­ma il­ma-a­pu rat­kai­si­vat lo­put. Sta­lin ha­lu­si lo­pet­taa vai­val­loi­sen poh­joi­sen rin­ta­man rau­han­so­pi­muk­sel­la, kos­ka Ber­lii­niin­kin oli kii­re.
E­ri­tyis­mai­nin­ta kuu­luu tai­dok­kaal­le pans­sa­ri­so­dan ku­vauk­sel­le. So­ta­kir­jal­li­suu­den ystä­viä sykäh­dyttä­nee Rei­no Lehväs­lai­hon ede­sot­ta­mus­ten ku­vaus jän­nittävässä pans­sa­ri­tais­te­lus­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Lindmanin ryhmällä on tekninen osaaminen hallussa jopa siinä määrin, että kuvaa ja ääntä ei koskaan ole tarjottu yhtä ennennäkemättömällä ja –kuulumattomalla tavalla. Ei ainakaan kotimaisessa sotaelokuvassa. Tilaa luodaan ennen kaikkea desibeleillä ja musiikilla kuten ennenkin, mutta kaikki hoituu tyylillä. Takakannen mukaan tämä on Panavision-suhteella, mikä ei pidä paikkaansa. Kahdella levyllä. Ekstroissa 24+10+23 min. dokumentit, kuvagalleria, tiiseri ja traileri. (PS)
13/10/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy