Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Fugitive

Takaa-ajettu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1993Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.81
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Toi­min­nantäyt­tei­sen taus­tan omaa­va And­rew Da­vis pu­hal­taa uut­ta hen­keä 1960-­lu­vun kult­ti­te­le­vi­sio­sar­jaan ja on­nis­tuu tai­tei­le­maan ko­koon yh­den 1990-­lu­vun ko­meim­mis­ta ja ä­lykkäim­mistä tril­le­reistä.

Toi­min­nantäyt­tei­sen taus­tan omaa­va And­rew Da­vis (mm. Kaap­paus me­rellä) pu­hal­taa uut­ta hen­keä 1960-lu­vun kult­ti­te­le­vi­sio­sar­jaan ja on­nis­tuu tai­tei­le­maan ko­koon yh­den 1990-lu­vun ko­meim­mis­ta ja ä­lykkäim­mistä tril­le­reistä.
Ar­vos­tet­tu chi­ca­go­lai­nen ki­rur­gi (Har­ri­son Ford) löytää eräänä il­ta­na töistä ko­tiu­tues­saan vai­mon­sa kylmänä ve­ri­lam­mi­kos­ta ja jou­tuu kä­si­ry­syyn yhä ta­los­sa ole­van mur­ha­mie­hen kans­sa. Tun­keu­tu­ja pa­ke­nee pai­kal­ta jäl­kiä jättämättä ja ai­noak­si epäil­lyk­si jää avio­mies, jon­ka ta­ri­na yk­sikä­ti­sestä mur­ha­mie­hestä hais­kah­taa pa­has­ti kek­si­tyltä.
Ras­kaut­ta­vien to­dis­tei­den nous­tes­sa päivän­va­loon hei­lah­taa mie­hel­le häk­ki al­ta ai­kayk­sikön, vaik­ka le­ku­ri yhä van­noo­kin syyttö­myyttään. Vain pa­ha voi saa­da palk­kan­sa, jo­ten mat­kal­la van­ki­laan kul­je­tu­sau­to syök­syy tieltä ja mies saa vielä mah­dol­li­suu­den to­dis­taa syyttö­myy­tensä jäl­jittämällä hir­mu­työn to­del­li­nen te­kijä. Peräänsä kar­ku­lai­nen saa liit­to­val­tion po­lii­sin (roo­lis­taan Os­ca­ril­la pal­kit­tu Tom­my Lee Jo­nes), jo­ka, toi­sin kuin pai­kal­li­set kol­le­gan­sa, ei ole val­mis tuo­mit­se­maan miestä suo­ral­ta kä­deltä.
Vetävän yllä­tyk­sel­li­sen ta­ri­nan täy­dentää eri­no­mai­nen näyt­te­lijä­kaar­ti, jos­ta en­nen kaik­kea Ford ja Jo­nes osaa­vat pe­la­ta mai­nios­ti yh­teen. Muis­sa roo­leis­sa mm. Se­la Ward, Joe Pan­to­lia­no ja Je­roen Krab­be.

Kuva, ääni & ekstrat

Tehokas miljöövalinta, taidokas kuvaus ja James Newton Howardin komea musiikki luovat elokuvalle dynaamisen ilmeen, joka istuu täydellisesti sen dekkari-teemaan. Slti vain keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy