Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

House of Lies - 1. kausi

House of Lies - The First Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 334 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­los­te­le­va ko­me­dia­sar­ja Don Chead­len vetämästä kon­sult­ti­tii­mistä, jo­ka lentää ku­kas­ta kuk­kaan hais­tel­len mitä mil­le­kin asiak­kaal­le täy­tyy sa­noa, jot­ta näi­den ra­hat vir­tai­si­vat kon­sult­tien omil­le ti­leil­le.

E­los­te­le­va ko­me­dia­sar­ja Don Chead­len vetämästä kon­sult­ti­tii­mistä, jo­ka lentää ku­kas­ta kuk­kaan hais­tel­len mitä mil­le­kin asiak­kaal­le täy­tyy sa­noa, jot­ta näi­den ra­hat vir­tai­si­vat kon­sult­tien omil­le ti­leil­le. Show­ti­me-ka­na­val­la alun­pe­rin näh­ty sar­ja on maail­man­kat­so­muk­sel­taan kuin peh­meäm­pi ver­sio Netf­li­xin hit­ti­sar­jas­ta Hou­se of Cards ja ku­vas­tol­taan hie­man Sex in the Ci­tyä us­ka­liaam­pi, mut­ta ta­ri­noi­den imun osal­ta ei päästä — ai­na­kaan näin en­simmäi­sellä kau­del­la — ko­vin lä­hel­le kum­paa­kaan näistä.
Sar­ja li­put­taa ko­rut­to­man ih­mis­ku­van puo­les­ta ja re­tos­te­lee asiak­kai­taan täy­sin es­toit­ta vedättä­villä kon­sul­teil­la, sekä näi­den yhtä mo­raa­lit­to­mil­la asiak­kail­la, mut­ta na­pa­kan kom­men­taa­rin si­jaan ote jää puo­li­vil­lai­sek­si hah­mo­tel­mak­si. Sar­jan esit­te­lemät asia­kas­ta­pauk­set ovat viih­dyttävän kir­ja­via, mut­ta myyn­ti­pu­heet ja it­se kou­kut jäävät tur­han hio­mat­to­mik­si. Myös Don Chead­len hah­mon suo­raan ka­me­ral­le la­te­le­mat ly­hyet luen­to-o­siot jäävät yllä­tyk­settö­mik­si jo­ri­noik­si, jot­ka eivät oi­keas­taan sen enempää sy­vennä ta­ri­naa kuin lisää kat­so­jan tietä­mystä. Sar­ja kui­ten­kin pe­rus­tuu Booz Al­len Ha­mil­to­nil­la kon­sult­ti­na toi­mi­neen Mar­tin Kih­nin kir­jaan "Hou­se of Lies: How Ma­na­ge­ment Con­sul­tants Steal Your Watch and Then Tell You the Ti­me", jo­ten sar­jas­sa on ehkä enemmän po­ten­tiaa­lia kuin tämä kau­si vielä pys­tyy lu­nas­ta­maan.
Bok­si sisältää kaik­ki 12 en­simmäi­sen kau­den jak­soa kah­del­la le­vyllä. Sar­jaa on tois­tai­sek­si teh­ty 3 kau­den ja 36 jak­son edestä, ja myös sar­jan neljäs kau­si on jo var­mis­tet­tu.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas kuva ja ääni. Ekstroissa tekijöiden kommenttiraidat viiteen jaksoon (jaksot 1, 2, 5, 11 ja 12) ja kuusi koostetta. (IJ)
17/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy