Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Blood Father

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2016 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut John Link on eh­do­na­lais­seu­ran­nas­sa, ri­kol­li­su­ran pitäi­si py­syä ta­ka­na.

Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut John Link (Mel Gib­son) on eh­do­na­lais­seu­ran­nas­sa, ri­kol­li­su­ran pitäi­si py­syä ta­ka­na. Kas­voil­le aha­voi­tu­neet piir­tymät ker­to­vat men­neistä, al­ko­ho­lin täyttä­mistä ajan­jak­sois­ta, sit­tem­min kork­ki on py­sy­nyt kiin­ni. Asun­to­vau­nu­kylä au­tio­maan kes­kellä ei tar­joa vi­rik­keitä, uu­det ystä­vyys­suh­teet avit­ta­vat ar­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa. Ta­tuoin­ti­bis­nes tuo tar­vit­ta­van elan­non, lä­hi­pii­rin asu­kit ovat lei­moil­le al­tis­ta sak­kia.
A­sun­to­vau­nun seinällä sekä mie­hen maa­la­tuis­sa kä­si­var­sis­sa esi­tetään vuo­sia sit­ten ka­don­neen tyttä­ren, Ly­dian (E­rin Mo­riar­ty) kas­vo­ku­via. Ly­dia to­sin ei ole ka­don­nut. On hä­nen vuo­ron­sa tou­hu­ta hämärä­hom­mis­sa.
Vä­ki­val­tai­sen ta­lon­val­tauk­sen päät­teek­si Ly­dia jou­tuu to­dis­ta­maan luo­tet­ta­vuu­ten­sa ope­raa­tion ryhmän­joh­ta­jal­le. Hom­ma ei me­ne ihan put­keen. Mim­min tie­dot ja teot oi­keut­tai­si­vat vä­littömään lik­vi­doin­tiin, perässä ra­vaa vaa­ral­li­nen kar­tel­li. Suu­rim­mas­sa hädässä soi­te­taan isil­le, kyllä isi osaa.
A­jo­jah­ti lä­hentää isä-tytär-suh­det­ta. Al­ko­ho­lin ja vä­ki­val­lan kier­re su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le on jo­pa tur­han näyttäväs­ti esillä. Gib­so­nin ja Mo­riar­tyn sy­ner­gia toi­mii moit­teit­ta. Mel Gib­son hal­lit­see kars­kin ka­ve­rin mu­ri­nan, toi­min­ta­san­ka­ri­na vauh­ti on juu­ri ikä­ryhmän us­kot­ta­vuu­den ra­jois­sa. Hen­kilö­koh­tai­set selk­kauk­set saat­ta­vat par­haim­mil­laan ajaa en­ti­sen kas­sa­mag­nee­tin mie­len­kiin­toi­sem­pien roo­lien pa­riin.
70-lu­ku­lai­sen b-eksp­loi­taa­tioe­lo­ku­van tun­nel­ma on vah­vas­ti läsnä, ei vä­hi­ten Mic­hael Park­sin, Ebayssä mi­li­ta­riakrääsää kaup­paa­van, epä­luot­ta­mus­ta herättävän nat­sie­van­ke­lis­tan joh­dos­ta. Wil­liam H. Ma­cyn rie­mu­kas näyttäy­ty­mi­nen pitää huu­mo­riar­voa yllä.
Es­poo Ci­ne esit­ti so­pi­vas­ti vä­ki­val­tai­sen elo­ku­van juh­lil­laan syk­syllä 2016. Teat­te­ri- tai DVD-jul­kai­sus­ta ei vielä ole var­muut­ta. (VA)
02/09/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy