Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tulen alla

Under Fire 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1983Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 91563EAN: 6416548542218

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Pi­din tästä jo 1984, kun elo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen.

Pi­din tästä jo 1984, kun elo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen. Se ku­vaa eri­no­mai­sen selväs­ti, kuin­ka Yh­dys­val­lat har­ras­ti 1970-lu­vun Ni­ca­ra­guas­sa val­tio­ter­ro­ris­mia tu­kies­saan So­mo­zan dik­ta­tuu­ria ja aut­taes­saan val­lan­pitä­jiä mur­haa­maan val­la­ku­mous­tais­te­li­joi­den lisäk­si tu­kut­tain viat­to­mia si­vii­lejä. Elo­ku­va so­pii eri­no­mai­sek­si taus­ta-ai­neis­tok­si ny­kypäivän mels­keitä ih­met­te­leväl­le. Var­sin­kin sik­si, että konf­lik­ti ajoit­tui de­mok­raat­tien val­ta­kau­del­le.
P­re­si­dent­ti Jim­my Car­te­rin taus­ta­jou­kois­ta löy­tyi ih­me kyllä malt­tia odot­taa hie­man. Tämän ajan käyttävät maan hyö­dyk­si jour­na­lis­tit vää­ris­te­lemällä to­tuut­ta tehdäk­seen hyvää. Ai­ka­moi­nen mo­raa­li­nen ja am­ma­til­li­nen di­lem­ma ei to­ki jää­nyt tähän. Ni­ca­ra­guas­sa siir­ryt­tiin va­sem­mis­to­lai­seen kor­rup­tioon ja har­vain­val­taan.
Oh­jaa­ja oli mitättö­myys, jol­le on ki­va sal­lia yk­si on­nis­tu­mi­nen. Näyt­te­lijä­kaar­tin va­lin­ta ylit­ti odo­tuk­set, sillä pääo­san nick Nol­te oli pys­ty­nyt Ri­kas, ra­kas. Köyhä va­ras –­te­le­vi­sio­sar­jan suo­sion luans­ta­maan tuo­reel­taan 48 tun­tia –­ko­me­dias­sa. Ge­ne Hack­man puo­les­taan ei pys­ty­nyt tässä vai­hees­sa en­nus­ta­maan suur­ta pa­luu­taan 1970-lu­vun suurtöi­den jäl­keen. Joan­na Cas­si­dy oli juu­ri rii­su­nut lä­pinä­kyvän sa­de­tak­kin­sa Bla­de Run­ne­riss­sa. Suu­ri JL Trin­tig­nant toi klas­sik­ko­ka­ris­maa kei­tok­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. Väärä NTSC-aika takakannessa. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy