Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tulen alla

Under Fire 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1983Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 91563EAN: 6416548542218

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pi­din tästä jo 1984, kun elo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen.

Pi­din tästä jo 1984, kun elo­ku­va tu­li Suo­men teat­te­ri­le­vi­tyk­seen. Se ku­vaa eri­no­mai­sen selväs­ti, kuin­ka Yh­dys­val­lat har­ras­ti 1970-lu­vun Ni­ca­ra­guas­sa val­tio­ter­ro­ris­mia tu­kies­saan So­mo­zan dik­ta­tuu­ria ja aut­taes­saan val­lan­pitä­jiä mur­haa­maan val­la­ku­mous­tais­te­li­joi­den lisäk­si tu­kut­tain viat­to­mia si­vii­lejä. Elo­ku­va so­pii eri­no­mai­sek­si taus­ta-ai­neis­tok­si ny­kypäivän mels­keitä ih­met­te­leväl­le. Var­sin­kin sik­si, että konf­lik­ti ajoit­tui de­mok­raat­tien val­ta­kau­del­le.
P­re­si­dent­ti Jim­my Car­te­rin taus­ta­jou­kois­ta löy­tyi ih­me kyllä malt­tia odot­taa hie­man. Tämän ajan käyttävät maan hyö­dyk­si jour­na­lis­tit vää­ris­te­lemällä to­tuut­ta tehdäk­seen hyvää. Ai­ka­moi­nen mo­raa­li­nen ja am­ma­til­li­nen di­lem­ma ei to­ki jää­nyt tähän. Ni­ca­ra­guas­sa siir­ryt­tiin va­sem­mis­to­lai­seen kor­rup­tioon ja har­vain­val­taan.
Oh­jaa­ja oli mitättö­myys, jol­le on ki­va sal­lia yk­si on­nis­tu­mi­nen. Näyt­te­lijä­kaar­tin va­lin­ta ylit­ti odo­tuk­set, sillä pääo­san nick Nol­te oli pys­ty­nyt Ri­kas, ra­kas. Köyhä va­ras –­te­le­vi­sio­sar­jan suo­sion luans­ta­maan tuo­reel­taan 48 tun­tia –­ko­me­dias­sa. Ge­ne Hack­man puo­les­taan ei pys­ty­nyt tässä vai­hees­sa en­nus­ta­maan suur­ta pa­luu­taan 1970-lu­vun suurtöi­den jäl­keen. Joan­na Cas­si­dy oli juu­ri rii­su­nut lä­pinä­kyvän sa­de­tak­kin­sa Bla­de Run­ne­riss­sa. Suu­ri JL Trin­tig­nant toi klas­sik­ko­ka­ris­maa kei­tok­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. Väärä NTSC-aika takakannessa. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy