Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Brideshead Revisited – mennyt maailma

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 208113EAN: 6438044184969

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ve­lyn Waugh’n ro­maa­niin pe­rus­tu­va Men­nyt maail­ma oli 1980-­lu­vun tait­teen te­le­vi­sio­tai­teen merk­ki­ta­paus, jon­ka vai­ku­tus ei juu­ri­kaan ole him­men­ty­nyt.

E­ve­lyn Waugh’n ro­maa­niin pe­rus­tu­va Men­nyt maail­ma oli 1980-lu­vun tait­teen te­le­vi­sio­tai­teen merk­ki­ta­paus, jon­ka vai­ku­tus ei juu­ri­kaan ole him­men­ty­nyt. Pa­heel­li­nen aris­tok­raat­ti Se­bas­tian ja köyhä kii­pijä Char­les sai­vat su­ve­ree­nit kas­vot Ant­ho­ny And­rew­sil­ta ja Je­re­my Iron­sil­ta, eikä si­vu­roo­lei­hin saa­tu vä­hempää kuin Lau­ren­ce Oli­vie­rin, Clai­re Bloo­min ja John Giel­gu­din ta­pai­sia ni­miä.
Sik­si on­kin ai­ka­moi­nen ris­ki yrittää pan­na pa­rem­mak­si. On­nek­si oh­jaa­ja Ju­lian Jar­rold on ymmärtä­nyt yskän ja pyr­ki­nyt te­kemään BBC:l­le vain ”­tar­peek­si” hyvän uu­den ver­sion. Tai­vai­ta ei kur­ko­tel­la, ja uu­si san­ka­ri­pa­ri (Matt­hew Goo­de, Ben Whis­haw) pys­tyy kos­ket­ta­vaan il­mai­suun. Em­ma Thomp­son ja Mic­hael Gam­bon an­ta­vat nuo­rem­mil­le so­pi­vas­ti ti­laa.
Näin tu­lok­se­na on nau­tit­ta­va, am­mat­ti­tai­toi­nen tut­kiel­ma val­lan­kai­puus­ta, au­rin­gon ve­to­voi­man lail­la pettävästä ylä­luo­kan ki­mal­luk­ses­ta ja sen kääntö­puo­les­ta, suu­res­ta so­siaa­li­ses­ta pai­nees­ta. Kos­ka aris­tok­ra­tia luo­tiin so­ti­mal­la, jo­kai­nen jäl­ki­pol­vi po­tee vä­hintään­kin ali­ta­juis­ta voi­mat­to­muut­ta. Van­haan BBC:n ver­sioon ver­rat­tu­na ho­mo­sek­suaa­li­suut­ta ku­va­taan hie­man suo­ra­su­kai­sem­min, mut­ta tyy­likkääs­ti. Täy­tyy ot­taa huo­mioon, että ho­mous oli vielä ro­maa­nin ai­kaan ri­kos.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita miellyttävät jo DVD:llä, mutta BD tarjoaa hieman enemmän erottelukykyä. Ero ei ole dramaattinen. DVD-versio ei sisällä ekstroja, mutta BD tarjoaa 45 min. ylijäämäkuvaa ja 88 min. haastatteluja. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy