Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Brideshead Revisited – mennyt maailma

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 208113EAN: 6438044184969

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ve­lyn Waugh’n ro­maa­niin pe­rus­tu­va Men­nyt maail­ma oli 1980-­lu­vun tait­teen te­le­vi­sio­tai­teen merk­ki­ta­paus, jon­ka vai­ku­tus ei juu­ri­kaan ole him­men­ty­nyt.

E­ve­lyn Waugh’n ro­maa­niin pe­rus­tu­va Men­nyt maail­ma oli 1980-lu­vun tait­teen te­le­vi­sio­tai­teen merk­ki­ta­paus, jon­ka vai­ku­tus ei juu­ri­kaan ole him­men­ty­nyt. Pa­heel­li­nen aris­tok­raat­ti Se­bas­tian ja köyhä kii­pijä Char­les sai­vat su­ve­ree­nit kas­vot Ant­ho­ny And­rew­sil­ta ja Je­re­my Iron­sil­ta, eikä si­vu­roo­lei­hin saa­tu vä­hempää kuin Lau­ren­ce Oli­vie­rin, Clai­re Bloo­min ja John Giel­gu­din ta­pai­sia ni­miä.
Sik­si on­kin ai­ka­moi­nen ris­ki yrittää pan­na pa­rem­mak­si. On­nek­si oh­jaa­ja Ju­lian Jar­rold on ymmärtä­nyt yskän ja pyr­ki­nyt te­kemään BBC:l­le vain ”­tar­peek­si” hyvän uu­den ver­sion. Tai­vai­ta ei kur­ko­tel­la, ja uu­si san­ka­ri­pa­ri (Matt­hew Goo­de, Ben Whis­haw) pys­tyy kos­ket­ta­vaan il­mai­suun. Em­ma Thomp­son ja Mic­hael Gam­bon an­ta­vat nuo­rem­mil­le so­pi­vas­ti ti­laa.
Näin tu­lok­se­na on nau­tit­ta­va, am­mat­ti­tai­toi­nen tut­kiel­ma val­lan­kai­puus­ta, au­rin­gon ve­to­voi­man lail­la pettävästä ylä­luo­kan ki­mal­luk­ses­ta ja sen kääntö­puo­les­ta, suu­res­ta so­siaa­li­ses­ta pai­nees­ta. Kos­ka aris­tok­ra­tia luo­tiin so­ti­mal­la, jo­kai­nen jäl­ki­pol­vi po­tee vä­hintään­kin ali­ta­juis­ta voi­mat­to­muut­ta. Van­haan BBC:n ver­sioon ver­rat­tu­na ho­mo­sek­suaa­li­suut­ta ku­va­taan hie­man suo­ra­su­kai­sem­min, mut­ta tyy­likkääs­ti. Täy­tyy ot­taa huo­mioon, että ho­mous oli vielä ro­maa­nin ai­kaan ri­kos.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita miellyttävät jo DVD:llä, mutta BD tarjoaa hieman enemmän erottelukykyä. Ero ei ole dramaattinen. DVD-versio ei sisällä ekstroja, mutta BD tarjoaa 45 min. ylijäämäkuvaa ja 88 min. haastatteluja. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy