Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Cadillac Records

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 210852EAN: 5051160252711

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­tu­ra­jat ylittä­neen chi­ca­go­lai­sen Chess Re­cords -­le­vyh­tiön to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va, lep­poi­san slii­pat­tu ker­to­mus puo­la­lais­syn­tyi­sestä ro­mu­kaup­piaas­ta ja mus­tas­ta vuok­ra­vil­je­listä, jot­ka yh­dessä muut­ta­vat mu­sii­kin maail­man­kart­taa.

Ro­tu­ra­jat ylittä­neen chi­ca­go­lai­sen Chess Re­cords -le­vyh­tiön to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va, lep­poi­san slii­pat­tu ker­to­mus puo­la­lais­syn­tyi­sestä ro­mu­kaup­piaas­ta (Ad­rien Bro­dy) ja mus­tas­ta vuok­ra­vil­je­listä (Jeff­rey Wright), jot­ka yh­dessä muut­ta­vat mu­sii­kin maail­man­kart­taa. Yhtäai­kaa ta­sa-ar­voi­sen ja epä­rei­lun ystä­vyy­den myötä syn­tyy le­vy-yh­tiö, jon­ka kaut­ta par­ras­va­loi­hin nou­si­vat Mud­dy Wa­ter­sin, Chuck Ber­ryn ja Et­ta Ja­me­sin kal­tai­set täh­det.
E­lo­ku­va erot­tuu lu­kui­sis­ta elämän­ker­ta­ku­vauk­sis­ta en­nen kaik­kea siinä, että nyt kii­ka­ris­sa on ko­ko­nai­nen ryhmä ih­mi­siä, jot­ka yh­dessä yrittäen ja eläen luo­vat jo­ta­kin uut­ta. Yk­sittäis­ten hen­kilöi­den koh­dal­la ei kos­kaan mennä ko­vin syväl­le — vaik­ka pil­kah­duk­sia mo­tii­veis­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja suu­ris­ta tun­teis­ta nähdään­kin — mut­ta elo­ku­van ku­vaa­ma sii­vu yh­teisöä ja elämää on sitä­kin vah­vem­pi.
Näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten osal­ta kirk­kaim­mat täh­det ovat Ad­rien Bro­dy, jo­ka te­kee us­kot­ta­van suo­ri­tuk­sen ra­han, ta­sa-ar­von ja ystä­vyy­den vä­lillä ta­sa­pai­noi­le­va­na tuot­ta­ja­na, ja Beyoncé Know­les, jo­ka Et­ta Ja­me­sin roo­lis­saan li­puu var­mas­ti draa­man lä­pi, mut­ta herää to­del­la hen­kiin vas­ta lau­laes­saan. Myös muut näyt­te­lijät lau­la­vat kap­pa­leen­sa pääo­sin it­se, eikä lop­pu­tu­los siitä kär­si.
Lievää ih­me­tystä herättää oh­jaa­ja/kä­si­kir­joit­ta­ja Dar­nell Mar­ti­nin li­be­raa­li suh­tau­tu­mi­nen to­si­ta­ri­nan yk­si­tyis­koh­tiin, sillä mm. ni­miä ja am­mat­te­ja on muu­tet­tu ja Leo­nar­din ve­li ja yh­tiö­kump­pa­ni Phil Chess on ti­pau­tet­tu ty­lys­ti pois ko­ko­naan. Kaik­kia muu­tok­sia ei voi pe­rus­tel­la elo­ku­va­mit­taan so­vit­ta­mi­sel­la­kaan. Draa­maa nämä muu­tok­set eivät hait­taa, mut­ta oi­keis­ta hen­kilöistä ja ta­pah­tu­mis­ta pu­hut­taes­sa oli­si syytä sor­meil­la ta­pah­tu­mia vain pai­na­vin pe­rus­tein.

Kuva & ääni

Hyvä, asillisen hallittu ja miellyttävän tarkka kuva, joka ei toki hätyyttele Blu-rayn tasoa, mutta selviää hyvin omassa sarjassaan. Suhteessa selvästi pehmeämpi DVD-kuva kärsii lievästä kohinasta ja tuntuu häviävän myös väritoistossa teräväpiirtoversiolle. Myös ääniraita toistuu puhtaasti, mutta jää hivenen latteammaksi, ja siten myös etäisemmäksi kuin Blu-rayn häviötön Dolby TrueHD.

Ekstrat

Ekstrojen parasta antia edustaa hyvä ohjaaja/käsikirjoittaja Martinin kommenttiraita, joka aloittaa vahvasti selvittämällä tapahtumien ja hahmojen juuria, mutta puolentunnin jälkeen heittäytyy tavanomaisemmille urille. Lisäksi mukana on poistettuja kohtauksia (5 min.), making of (25 min.) ja kooste oikean ilmeen luomisesta (15 min.). (IJ)
08/10/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy