Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Ystävät hämärän jälkeen

Let Me In 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: AlanticKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 268658EAN: 6438194030833

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Alantic) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Enpä kyllä muis­ta, että aiem­min oli­si eu­roop­pa­lai­ses­ta gen­re-e­lo­ku­vas­ta teh­ty mu­kiin­me­nevää saa­ti hyvää uus­ver­sio­ta Yh­dys­val­lois­sa.

Enpä kyllä muis­ta, että aiem­min oli­si eu­roop­pa­lai­ses­ta gen­re-e­lo­ku­vas­ta teh­ty mu­kiin­me­nevää saa­ti hyvää uus­ver­sio­ta Yh­dys­val­lois­sa (nk. Va­nis­hing-il­miö). Nyt on se­kin näh­ty. Upea Ystävät hämärän jäl­keen herä­si hy­vin hen­kiin, ja epämääräi­nen ai­ka Yh­dys­val­tain poh­joi­so­sis­sa siir­tyi su­ju­vas­ti näyttämök­si. Vain tark­ka­silmäi­nen huo­maa Ro­nald Rea­ga­nin pu­hu­van kan­sal­le.
Ta­val­laan ver­sio lisää al­ku­peräis­teok­sen voi­maa lisäämällä pie­niä yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka ovat tär­keitä poh­joi­sel­le kult­tuu­ril­le. Luon­non ja ih­mis­ten kyl­myys vä­lit­tyy, eikä ang­lo­sak­sis­ta koh­te­liai­suu­den ver­hoa tun­ne­ta. Se on kui­ten­kin ero, että ame­rik­ka­lai­ses­sa ver­sios­sa ko­ko US of A:n vä­ki­val­lan pe­rin­ne tun­tuu luon­te­vam­mal­ta. Ih­me et­tei viit­taus­ta in­tiaa­nien lah­tauk­seen tehdä.
Uus­ver­so pai­not­taa ajat­to­man kreik­ka­lai­sen draa­man ja Sha­kes­pea­ren tee­mo­ja. Ve­ri lentää, ja toi­saal­ta ih­mi­sen suu­ri tar­ve kiin­tyä toi­seen pai­naa pun­nuk­se­na.
Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on yk­si pää­tee­mois­ta. Se on kui­ten­kin oma­koh­tai­ses­ti tun­nus­tet­ta­va iso­sien, isien ja oman ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la, että suo­ra­nai­nen vä­ki­val­ta oli Poh­jois-Suo­men kou­luis­sa ny­kyistä ylei­sempää vielä so­dan jäl­keen ja 1970-lu­vul­la. Ny­kyi­nen 3:1 –­tyy­li oli kui­ten­kin suo­ras­taan pois­sul­jet­tua jo­pa pa­ha­mai­nei­sen Heinäpään ka­duil­laa. Lap­set taas ker­to­vat, että tap­pe­lut ovat kou­luis­sa ny­kyään hy­vin har­vi­nai­sia. Toi­sin sa­noen, kun ta­pah­tuu, se on pa­hem­paa, mut­ta har­vem­min. Tämä elo­ku­va kan­nat­taa kat­soa ikään riip­pu­mat­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja erinomainen äänraita. Myös DVD on laadukas. Ei ekstroja. (PS)
10/10/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy