Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The X-Files: Salaiset kansiot - 4. tuotantokausi

The X-Files - Season Four 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1996-1997Kesto: 1040 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
VET: 104660EAN: 6438044143256

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nos­tal­giat­rip­pi jat­kuu.

Nos­tal­giat­rip­pi jat­kuu. Sa­lai­set kan­siot kestää ver­tai­lun mo­der­nin te­le­vi­sio­viih­teen alt­ta­ril­la. Ja vas­toin sar­ja­tuo­tan­to­jen omi­nais­piir­rettä, tämä pa­ra­nee ede­tessään. Ken­ties myös ikään­tyessään.
An­ti­ma­te­ria le­viää. Agen­tit Mul­der ja Scul­ly ovat vaa­ral­li­sil­la alueil­la. Maan ul­ko­puo­li­ses­ta elämästä hae­taan to­dis­tei­ta. Neljäs tuo­tan­to­kau­si pa­neu­tuu "mus­tan syövän" his­to­riaan ja tu­le­vai­suu­teen. Kylmä so­ta muis­tut­te­lee ole­mas­sao­los­tan­sa.
Jat­ku­vaa poh­ja­ta­ri­naa rik­ko­vat ir­ral­li­set jak­sot (Pa­per Hearts) toi­mi­vat ke­ventä­jinä — to­sin vain ker­ron­nal­li­sel­la ta­sol­la. Jun­naa­via epi­so­de­ja­kin osuu se­kaan, vas­ta­pai­nok­si mes­ta­ril­li­sim­pa­na näyttönä toi­mii ai­ka­mat­kus­tus­haa­vei­ta häl­ventävä Synch­ro­ny. Yleis­tun­nel­ma on syväl­li­nen, Scul­lyn ter­veys­huo­lien kaut­ta up­pou­du­taan myös sie­lun­tun­toi­hin.

Kuva & ääni

Kuvan taso (vuonna 2007 prässätyissä) levyissä on kohtuullisen miellyttävä. Harmautta toki on, sisältöä ajattelematta.

Ekstrat

Tuotantokauden jaksojen oheinen ei lopu kesken. Ekstraosuus todella kelpaa. Poistettuja pätkiä, haastatteluja sekä muuta ylijäämää täyslevyllisen verran. Takakannessa väärin merkityt tuotantovuosiluvut. (VA)
06/10/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy