Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

About Schmidt

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.84*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ai­he­pii­ri käy yhä akuu­tim­mak­si kes­ki-iän ylittä­neil­le elo­ku­va­kir­joit­ta­jil­le.

Ai­he­pii­ri käy yhä akuu­tim­mak­si kes­ki-iän ylittä­neil­le elo­ku­va­kir­joit­ta­jil­le. Va­kuu­tu­sak­tuaa­ri (Jack Nic­hol­son) jää eläk­keel­le työs­ken­nel­tyään ikänsä sa­mas­sa työ­pai­kas­sa. Ra­pian 42 vuo­den avion jäl­keen vai­mo kuo­lee, ja elämän tyh­jyys is­kee pääl­le. Tätä on suo­ras­taan sa­tut­ta­vaa kat­soa, kun jäim­me esi­koi­sen kans­sa vii­kok­si ko­ti­mie­hik­si. Van­he­ne­mi­sen ja luo­pu­mi­sen kaut­ta on ame­rik­ka­lais­ta ih­mi­syyskä­si­tystä har­vem­min pil­kat­tu yhtä so­fis­ti­koi­tu­nees­ti. Elo­ku­va ete­nee pää­hen­kilön nos­tal­giat­ri­piltään af­rik­ka­lai­sel­le kum­mi­po­jal­le lä­hettä­mien, po­si­tii­vi­ses­ti al­ka­vien ja äk­kiä rea­lis­ti­sen agg­res­sii­vi­sik­si muut­tu­vien kir­jei­den ryt­mittämänä.
Laa­du­kas ku­va ja ää­ni. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu yh­deksän pois­tet­tua koh­taus­ta (29 min.), vii­si Wood­men Tower -ly­hy­te­lo­ku­vaa (14 min.) ja trai­le­ri.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy