Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Last Full Measure

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: UniversumKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 4061229086516

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universum) ellei toisin mainita.

Elokuva

To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va ker­to­mus Viet­na­min so­das­sa kuol­leen lää­kintä­mie­hen tai­pa­lees­ta USA:n kor­keim­man so­ti­las­mi­tal­lin ”­Me­dal of Ho­nor”:in saa­jak­si.

To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va ker­to­mus Viet­na­min so­das­sa kuol­leen lää­kintä­mie­hen tai­pa­lees­ta USA:n kor­keim­man so­ti­las­mi­tal­lin ”­Me­dal of Ho­nor”:in saa­jak­si. Epäit­sekäs te­ko pal­kit­tiin vuo­sia myö­hem­min, mut­ta ei il­man lu­kuis­ten asia­no­sais­ten sin­nikästä pa­nos­ta.
E­lo­ku­van ta­ri­na on kiin­nos­ta­va ja jo­pa in­nos­ta­va, sekä al­ku­peräis­ten ta­pah­tu­mien kaut­ta että lä­hemmäs ny­kypäivää si­joit­tu­van et­sivä­ta­ri­nan kaut­ta. Mo­lem­mat ko­li­kon puo­let is­kos­ta­vat aja­tus­ta oi­kei­den asioi­den te­ke­mi­sestä vaa­rois­ta tai rik­kauk­sis­ta vä­littämättä. Kei­tos on lu­paa­va, mut­ta elo­ku­van kä­si­tel­ly va­li­tet­ta­van köm­pelöä.
Hie­nois­ta si­vuo­sanäyt­te­lijöistä (mm. Wil­liam Hurt, Ed Har­ris, Brad­ley Whit­ford, Pe­ter Fon­da, Ch­ris­top­her Plum­mer) huo­li­mat­ta sop­pa jää raa’ak­si. Funk­tio­naa­li­nen dra­ma­ti­soin­ti ei sor­ru kli­sei­simpään an­tiin, mut­ta ei liioin saa ta­pah­tu­miaan nou­se­maan ir­ti pin­nas­ta.
E­lo­ku­van ni­mi tu­lee pre­si­dent­ti Lin­col­nin kuu­lui­sas­ta Get­tys­bur­gin pu­hees­ta (1863), jos­sa vih­kiy­myk­sen vii­mei­nen täy­si mit­ta viit­ta­si kaa­tu­nei­den vii­mei­seen uh­rauk­seen. Tässä elo­ku­vas­sa ni­mi tun­tuu kui­ten­kin tar­koit­ta­van vii­meistä jok­seen­kin täy­simääräistä yri­tystä saa­da mi­tal­li san­ka­ril­le. Elo­ku­va pe­rus­tuu Wil­liam H. Pit­sen­bar­ge­rin to­si­ta­ri­naan.

Kuva

Upea kuva on terävä, värikylläinen ja virheettömän vakaa. Ote on skarppi myös Vietnamin sodan viidakossa ja pienimuotoisten sotatoimien tuoksinnassa, lukuisista rauhallisista keskusteluista puhumattakaan.

Ääni

Ääniraita toimii niin ikään pätevästi, ja vaikka dynamiikka on hitusen yliviritettyä toimintakohtausten ehdoilla on kokonaisuus puhdas, yksinkertainen ja toimiva.

Ekstrat

Ekstraton. Kyseessä on saksalaispainos, joka sisältää alkuperäisen englanninkielisen ääniraidan, mutta ei muita tekstityksiä saksankielisen tekstityksen ohella. (IJ)
12/04/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy