Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

eXistenZ

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Cro­nen­ber­gin oh­jaa­ma toi­min­nal­li­nen tie­teist­ril­le­ri pe­lioh­jel­moi­jas­ta, jon­ka uu­sin luo­mus ky­ke­nee hämärtämään fik­tion ja to­del­li­suu­den ra­jaa Oli­ver Sto­nea­kin pe­lot­ta­vam­min.

Da­vid Cro­nen­ber­gin (mm. Vi­deod­ro­me, Crash) oh­jaa­ma toi­min­nal­li­nen tie­teist­ril­le­ri pe­lioh­jel­moi­jas­ta (Jen­ni­fer Ja­son Leigh), jon­ka uu­sin luo­mus ky­ke­nee hämärtämään fik­tion ja to­del­li­suu­den ra­jaa Oli­ver Sto­nea­kin pe­lot­ta­vam­min. Kult­ti­seu­raa­jis­ton ohel­la nei­ti on saa­nut myös muu­ta­man fa­naat­ti­sen vi­ha­mie­hen, joi­ta hän jou­tuu nyt pa­ke­ne­maan hen­kensä kau­pal­la.
E­lo­ku­van taus­tal­ta löy­tyy sa­mo­ja te­kijöitä kuin Ää­ri­ra­joil­la-sar­jas­sa (engl. Ou­ter Li­mits), jo­ten ei lie­ne lain­kaan yllättävää, että yhtäläi­syyk­siä näi­den kah­den vä­lillä riittää. Mo­lem­mat muun muas­sa sisältävät ta­san yh­den aja­tuk­sen, jo­ka on ve­ny­tet­ty ää­rim­mil­leen toi­voen sen riittävän sisällök­si. Päämääränä on val­mii­den vas­taus­ten tar­joa­mi­sen si­jaan saat­taa kat­so­ja it­se miet­timään ja jos­sit­te­le­maan, mitä ta­pah­tuu ja voi­si­ko niin to­del­la käydä. Exis­ten­Zin koh­dal­la on­gel­ma­na on kui­ten­kin se, et­tei se enää tar­joa mitään uut­ta. Ko­mea elo­ku­va kai­kes­ta huo­li­mat­ta, ja poik­keaa ai­na­kin Hol­lywoo­din mas­sa­tuo­tan­nos­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Teknisesti korkeatasoiselta levyltä löytyy lisukkeiksi traileri (4:3 / DD 2.0) ja faktaruutuja. Teatterikuvasuhde oli 1.85:1. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy