Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Das Boot

Sukellusvene U-96 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1981Kesto: 208 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5051162289777

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Wolf­gang Pe­ter­se­nin oh­jaa­ma elo­ku­va seu­raa sak­sa­lai­sen U-96 su­kel­lus­ve­neen ar­kea toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­tun­nel­mis­sa.

Wolf­gang Pe­ter­se­nin oh­jaa­ma elo­ku­va seu­raa sak­sa­lai­sen U-96 su­kel­lus­ve­neen ar­kea toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­tun­nel­mis­sa. Rans­kan ran­ni­kol­ta sei­laa­vat su­si­lau­mat käyvät At­lan­til­la liit­tou­tu­nei­den saat­tuei­den kimp­puun, pa­koi­le­vat sy­vyys­pom­me­ja ja odot­ta­vat päivä­kau­sia käs­kyjä, ha­vain­toa, päivän mie­te­lau­set­ta, mitä ta­han­sa.
Kun vi­hol­lis­kos­ke­tus saa­daan on edessä hek­ti­nen kis­sa ja hii­ri leik­ki, jos­sa mo­lem­mat puo­let saa­vat metsäs­tys­vuo­ron­sa. Juo­nenkään­teet ovat pie­niä ja suu­ren mit­ta­kaa­van his­to­rial­li­set ta­pah­tu­mat eivät näy juu­ri edes ri­vien vä­listä, mut­ta aluk­sen yhtä ai­kaa tur­rut­ta­van ja tu­le­na­ran elämän ku­vaus on rau­tais­ta.
Nyt uu­del­la kat­se­lu­ker­ral­la kun ta­pah­tu­mat ovat pää­piir­teissään tut­tu­ja kes­kit­tyy huo­mio mies­ten kas­va­vaan tap­pio­mie­lia­laan. Eri­tyi­ses­ti lai­van kip­pa­ri (Jür­gen Proch­now) on tässä ai­van val­mis ri­pus­ta­maan lak­kin­sa nau­laan py­syväs­ti jo elo­ku­van en­si­met­reiltä. Ai­nos­taan so­ti­las­va­la tun­tuu pitävän mie­hen ri­vissä, vaik­ka on vas­ta lo­ka­kuu 1941 ja Churc­hill on ju­lis­ta­nut At­lan­tin so­tan­sa vas­ta puo­li­vuot­ta ai­kai­sem­min. Su­kel­lus­ve­nei­den juh­lat tun­tu­vat tässä kui­ten­kin jo ole­van ohi.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Lot­har-Günt­her Buch­hei­min ro­maa­niin, jo­ka puo­les­taan ot­ti in­noi­tuk­sen­sa to­sielämästä. Kir­jai­li­ja it­se ei ol­lut tyy­tyväi­nen elo­ku­vaan, jo­ta pi­ti liian ont­to­na ja ylinäy­tel­tynä toi­min­tae­lo­ku­va­na. En­simmäi­nen kri­tii­kin koh­de tun­tuu tar­peet­to­mal­ta, mut­ta var­sin­kin du­bat­tua eng­lan­nin­kie­listä ver­sio­ta kat­sel­les­sa jäl­kimmäi­sen ar­vion voi al­le­kir­joit­taa.
E­lo­ku­va nähdään tässä 208-mi­nuut­ti­se­na oh­jaa­jan leik­kauk­se­na.

Kuva

Vaatimaton kuva on pehmeä ja toisinaan kelmeä, mutta sentään kauttaaltaan miellyttävän levollinen. Sisäkuvissa sukellusveneessä anti skarppaa kivasti.

Ääni

Jälkiäänitetty englanti antaa elokuvalle amatöörimäisen luonteen, jota paikoin kömpelö dialogi ei peitä. Levyltä löytyy onneksi myös alkuperäinen saksankielinen ääniraita, niin ikään 5.1-kanavaisena DTS-HD Master Audiona. Tilan käyttö on maltillista, mutta silloin tällöin vesitippa, torpedo tai ohikiitävä hävittäjä viuhahtaa takakanaviin.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan kommenttiraita. (IJ)
19/10/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy