Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fathers and Daughters

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140515170

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

E­nig­maat­ti­nen ker­to­mus Pu­li­zer-­pal­ki­tus­ta kir­jai­li­jas­ta, jos­ta tu­lee yh­den il­lan ai­ka­na sekä yh-isä että oman psyyk­keensä kans­sa ha­pui­le­va mie­len­ter­veys­po­ti­las.

E­nig­maat­ti­nen ker­to­mus Pu­li­zer-pal­ki­tus­ta kir­jai­li­jas­ta (Rus­sell Crowe), jos­ta tu­lee yh­den il­lan ai­ka­na sekä yh-isä että oman psyyk­keensä kans­sa ha­pui­le­va mie­len­ter­veys­po­ti­las.
Kah­des­sa ajas­sa ete­nevä ker­to­mus aset­te­lee vas­tak­kain isän ja tyttä­ren (A­man­da Seyf­ried) kamp­pai­lun. En­simmäi­nen yrittää pitää per­heensä rip­peet ka­sas­sa ja jäl­kimmäi­nen löytää us­kon it­seensä ja lä­hei­siinsä. Hui­kean "Pur­suit of Hap­py­ness":in oh­jan­nut Gab­rie­le Muc­ci­no ku­too mie­len­kiin­toi­sen vyyh­din, jo­ka ei pal­jas­ta sa­lo­jaan hel­pol­la. Elo­ku­van al­ku­puo­lis­ko sol­juu ohi ajas­sa pomp­pi­vaan ker­ron­taan to­tu­tel­les­sa ja ohi viu­ho­via lan­ganpäitä metsästäessä. Elo­ku­va luis­te­lee vielä tällöin kieh­to­van ta­sapäi­ses­ti kaik­kien kli­sei­den lo­mas­ta, mut­ta vä­hi­tel­len teo­ria­pi­toi­ses­ta ta­ri­nas­ta huk­kuu ve­to.
E­lo­ku­va on saa­nut maail­mal­la lä­hes yk­si­no­maan poh­jat­to­man ne­ga­tii­vi­sia ar­vioi­ta, ja nämä ovat val­tao­sin pe­rus­tel­tu­ja. It­se­riit­toi­sen on­gel­mai­nen ja kat­so­jal­ta pal­jon pyytävä vyyh­ti ei ole lo­pul­ta us­kot­ta­va eikä edes suo­ra­nai­ses­ti kos­ket­ta­va, mut­ta ker­ron­nan ot­tees­sa on kui­ten­kin jo­ta­kin hyp­noot­tis­ta. Us­kot­ta­vuu­den us­kot­ta­vas­ti feik­kaa­va elo­ku­va on es­seemäi­nen tut­kiel­ma, jo­ka pitää ot­teen­sa hy­vin vaik­kei ai­van on­nis­tu­kaan pur­kit­ta­maan elämää tai to­tea­maan mitään syväl­listä elämästä, vaik­ka niin ko­vas­ti ha­luai­si. Näyt­te­lijä­kaar­ti on kui­ten­kin hyvä ja kuo­si ko­mea.
Oh­jaa­jan aiem­man "Seit­semän elämää" -d­raa­man ta­voin tämäkään ei ole elämän­myön­tei­nen hen­keä nos­tat­ta­va ta­ri­na, vaan jon­kin­lai­nen tut­kiel­ma haa­vo­jen hoi­ta­mi­ses­ta. Tai nii­den kans­sa sel­viä­mi­sestä.

Kuva, ääni & ekstrat

Rauhallinen ja huoliteltu audiovisuaalinen toteutus. Kiitettävä kuva, ja miellyttävän avara sekä vivahteikas kuvaus. Nätisti soljuva ääniraita. Ekstroissa suppea ja olalletaputteluun taipuvainen making of (15 min.). (IJ)
08/02/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy