Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Tarzan Goes To India

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1962Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
  EAN: 88331671733

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

War­ne­rin ar­kis­to­sar­jan The Tar­zan Col­lec­tion on osal­taan merk­ki­paa­lu, sillä ne ko­koa­vat Jock Ma­ho­neyn ja Mi­ke Hen­ryn Tar­zan-e­lo­ku­vat yk­siin kan­siin.

War­ne­rin ar­kis­to­sar­jan The Tar­zan Col­lec­tion on osal­taan merk­ki­paa­lu, sillä ne ko­koa­vat Jock Ma­ho­neyn ja Mi­ke Hen­ryn Tar­zan-e­lo­ku­vat yk­siin kan­siin.
Tämä­kin vai­he on mie­len­kiin­toi­nen Tar­zan-ka­no­nis­sa: Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin luo­ma san­ka­ri on muo­vau­tu­nut sa­dan vuo­den ai­ka­na kol­mek­si eri­lai­sek­si po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin hah­mok­si.
ERB:n ro­maa­nien san­ka­ri oli rous­seau­lai­sen ja­lon vil­lin ja vik­to­riaa­ni­sen aa­te­lis­san­ka­rin on­nis­tu­nut se­koi­tus, jo­ka var­sin­kin kes­kivä­lin ro­maa­neis­sa oli ve­re­vim­millään (Talt­tu­ma­ton Tar­zan, Kau­hea Tar­zan).
Toi­nen olo­muo­to ke­hit­tyi eri­lai­sek­si sar­ja­ku­vis­sa: Ha­rold Fos­te­rin jäh­meä tyy­li, Ho­gart­hin yli-in­hi­mil­li­nen ver­sio, Russ Man­nin­gin rea­lis­ti­nen ja Joe Ku­ber­tin vil­li api­na­mies te­kivät omal­la ta­val­laan kun­niaa al­ku­peräi­sel­le ideal­le.
E­lo­ku­vien Tar­zan oli puo­les­taan ai­ka­moi­nen pök­kelö, mut­ta jo­tain vetävää näissä­kin Hol­lywood-väännök­sissä oli.
J0ck Ma­ho­ney on mo­nil­le ERB-fa­neil­le tul­lut tu­tuk­si Gor­don Scot­tin si­jaisnäyt­te­lijänä. Mie­hen en­simmäi­nen Tar­zan (Tar­zan seik­kai­lee In­tias­sa) ei ole tut­tu te­le­vi­sios­ta, eikä mie­hen tuo­tok­sia juu­ri­kaan näy­tet­ty edes 1970-lu­vun suo­si­tuis­sa elo­ku­va­teat­te­rien sun­nun­tainäytöl­sissä. Näen it­se­kin Ma­ho­neyn to­si­toi­mis­sa en­simmäistä ker­taa tämän ko­koel­man an­sios­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on paikoitellen ihmeen tarkka, mutta kohtaus näyttää äärimmäisen pehmeältä ja muutama isompi napsu häiritsee. Kuva on kropattu sivuiltaan, mutta toimii sinänsä. Ei ekstroja. Viiden levyn R0-kokoelman muut elokuvat: Tarzan's Three Challenges, Tarzan and the Valley of Gold, Tarzan and the Great River ja Tarzan and the Jungle Boy. (PS)
30/09/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy