Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Unstoppable - pysäyttämätön

Unstoppable 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 246721EAN: 6438044283754

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä saat­taa ol­la kes­ki-ikäi­sen rui­ku­tus­ta, mut­ta vai­kut­taa siltä, että alal­la kuin alal­la on työn tark­kuus hei­ken­ty­nyt.

Tämä saat­taa ol­la kes­ki-ikäi­sen rui­ku­tus­ta, mut­ta vai­kut­taa siltä, että alal­la kuin alal­la on työn tark­kuus hei­ken­ty­nyt. Se mikä py­syy, on am­mat­ti­mies­ten ikävä asen­ne toi­siaan koh­taan. Eipä niin pientä asiaa, jos­ta ei ka­deh­dit­tai­si ja jos­ta ei pa­ne­tel­tai­si tois­ta.
To­ny Scott ot­taa tämän lähtö­koh­dak­seen mai­nios­sa rau­ta­tieai­hei­ses­sa tril­le­rissään. Huo­li­ma­tyon työ­mies ja pi­hi ka­pi­ta­lis­ti on pa­ha yh­dis­telmä. Se joh­taa rai­teil­la syök­syvään oh­juk­seen, jo­ka uh­kaa iso­ja kau­pun­ki­kes­kuk­sia.
Ih­mi­set läh­tevät huo­let­ta au­toi­le­maan, mut­ta lentä­mistä pelätään ylei­ses­ti. Ehkäpä oli­si syytä pelätä, en­nen kuin nou­see ju­nan­vau­nuun. Ai­na­kin tämän elo­ku­van näh­tyään. Muis­tiin nou­see ka­ran­nut ju­na Hel­sin­gin rau­ta­tiea­se­man sisällä. Tämä­kin elo­ku­va pe­rus­tuu osin to­si­ta­pah­tu­miin.
Kym­me­nistä mil­joo­nis­ta ame­rik­ka­lai­sis­ta duu­na­reis­ta huo­li­mat­ta Hol­lywood ku­vaa hy­vin vähän oi­keaa työtä. Tästä va­lin­nas­ta on nos­tet­ta­va toi­min­ta­kon­ka­ri To­ny Scot­til­le hit­sa­rin­suik­kaa.
Hän pys­tyy jo­pa ta­pai­le­maan sitä, mik­si työn huo­lel­li­suus ja am­mat­ti­mie­hen yl­peys ovat hu­ven­neet. Se joh­tuu ylei­sestä ar­vos­tuk­ses­ta. Vii­me vuo­si­na ei ole ar­vos­tet­tu pe­rus­pal­kan­saa­jaa, vaan kai­ken­maail­man ti­vo­li­hom­mat myyn­nissä ja mark­ki­noin­nis­sa ovat ol­leet ar­vos­saan. Ty­perää.
Kai­ken hui­puk­si jenk­ki­sen­ti­men­ta­li­suus pi­detään li­ki ku­ris­sa. On­nek­si vain muu­ta­mas­sa koh­tauk­ses­sa vä­ki­jouk­ko hur­raa kuin ur­hei­lu­kil­pai­lus­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja dynaaminen ääniraita. DVD jää auttamattoman rakeiseksi ja epäselväksi BD-version rinnalla. Ei ekstroja. (PS)
22/03/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy