Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

God's Pocket

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5052083035815

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Rau­hal­li­ses­ti hen­gittävä ta­ri­na elämästä työläis­kort­te­lis­sa ver­rat­tain tuo­reen tu­lok­kaan ken­gistä kat­sot­tu­na.

Rau­hal­li­ses­ti hen­gittävä ta­ri­na elämästä työläis­kort­te­lis­sa ver­rat­tain tuo­reen tu­lok­kaan ken­gistä kat­sot­tu­na. Phi­lip Sey­mour Hoff­man on mies, jo­ka yrittää vai­val­loi­ses­ti pitää elämänsä lan­gat kä­sissään ja vai­mon­sa tyy­tyväi­senä vaik­ka lan­ka­kerä ha­joaa vä­hi­tel­len omaan mah­dot­to­muu­teen­sa. Ta­pah­tu­mien käyn­nis­ti­menä toi­mii Tak­si­kus­kin liian mon­ta ker­taa näh­nyt pa­ris­kun­nan poi­ka, jo­ka hank­kii it­seltään nir­rin pois vaik­kei isä­puo­lel­la ole va­raa mak­saa hau­ta­jai­sia.
Mus­tan draa­man suun­taan tait­tu­va ker­to­mus on omin­ta­kei­sen virt­ty­nyt epi­so­di, jon­ka pääo­saan Hoff­man on nap­pio­su­ma. Pian elo­ku­van Sun­dan­ce-fes­ti­vaa­leil­la jär­jes­te­tyn en­si-il­lan jäl­keen kuol­lut Hoff­man on tässä toi­min­nan kes­kiössä mie­henä, jo­ka yrittää toi­mia oi­kein vaik­kei it­sekään tun­nu ai­van us­ko­van mah­dol­li­suuk­siin­sa. Par­ras­va­lo­ja puo­les­taan pitää hä­nen vai­mon­sa (Mad Men -sar­jas­ta muis­tet­ta­va Ch­ris­ti­na Hend­ricks), jo­ka is­tuu ta­ri­nan kes­kiössä ve­te­lemässä lan­ko­ja tietämättä tar­kal­leen mitä nii­den päästä löy­tyy.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Pe­te Dex­te­rin esi­kois­ro­maa­niin (1983), jos­ta Mad Me­nin Ro­ger Ster­lin­ginä par­hai­ten tun­ner­ry John Slat­te­ry ha­lu­si tehdä en­simmäi­sen elo­ku­van­sa. Elo­ku­vas­sa kir­jai­li­jan ääntä kan­taa suo­rim­min Ric­hard Jen­kin­sin näyt­te­lemä leh­ti­mies, jo­ka kir­joit­taa kort­te­lin ih­mis­ten lan­kee­muk­ses­ta proo­sal­li­sin sa­noin ja kyntää it­se yhtä syvällä ihan­tei­den ta­ka­na. Jen­kin­sin roo­li jää elo­ku­vas­sa jok­seen­kin ir­ral­li­sek­si, mut­ta sen mer­ki­tys tun­tuu avau­tu­van wi­ki­pe­dian kaut­ta kun sel­viää, että leh­ti­mie­henä työs­ken­nel­lyt Dex­ter kään­tyi kir­jai­li­jak­si elo­ku­van lop­pu­koh­taus­ta muis­tut­ta­vien ta­pah­tu­mien myötä. Elo­ku­van lop­pu on siis sen in­noit­ta­neen kir­jan al­ku­sysäys, ja sa­mal­la elo­ku­van dy­naa­mi­sin ja ar­voi­tuk­sel­li­sin pa­la.
Aiem­min vain muu­ta­man Mad Men -sar­jan jak­son oh­jan­nut Slat­te­ry oh­jaa lai­vaa var­moin el­kein ja an­taa hah­mo­jen­sa hen­gittää. Dex­ter ja ko­mea näyt­te­lijä­kaar­ti puo­les­taan pitävät huo­len siitä, että nämä eivät vai­ku­ta pa­kas­ta ve­de­tyiltä kli­seiltä. Elämän­ma­kuis­ta ar­voi­tuk­sel­li­suut­ta huo­ku­va ta­ri­na on kieh­to­va ja sä­vy ko­mean rou­hea, mut­ta se on­ko tämä hyvä elo­ku­va on hy­vin pitkäl­ti ma­kua­sia. Kli­sei­den kans­sa flirt­tai­le­va ja fars­si­mai­suu­del­ta täpäräs­ti vält­tyvä elo­ku­va on ai­na­kin hy­vin eri­lai­nen ku­vaus hy­vin mie­len­kiin­toi­sis­ta ih­mi­sistä.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Lämpimän rouhein vedoin luonnehdittu miljöö maistuu elämän patinoimalta, eikä ote missään vaiheessa jää klaustrofobiseksi. Ekstroissa poistettuja kohtauksia (3 min.). (IJ)
19/05/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy