Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Man From U.N.C.L.E.

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895391334

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Ta­ke it li­ke a pus­sy”.

“­Ta­ke it li­ke a pus­sy”. “T­hat is not a Rus­sian way”.
Mo­ni kes­ki-ikäi­nen suo­ma­lai­nen tun­tee nos­tal­gis­ta ve­toa 1960-lu­vun puo­lenvä­lin jäl­keeen te­le­vi­sios­sa seik­kai­le­viin jenk­kia­gent­ti Han­ni­bal So­loon (Ro­bert Vaughn) ja neuk­ku­kol­le­ga Il­lya Ku­rya­ki­niin (Ian Mc­Cal­lum). Ja­mes Bon­din suur­suo­sio ulot­tui te­le­vi­sioon, jo­ten agent­ti­ta­ri­noil­le oli ky­syntää. Yh­dys­val­to­jen ja Neu­vos­to­lii­ton kil­pa­juok­su maal­la, me­rellä ja il­mas­sa pu­hu­mat­ta­kaan maail­man­suo­sios­ta loi jän­nittävän ke­hyk­sen seik­kai­lul­le, jos­sa vas­ta­poo­lien edus­ta­jat yhtäk­kiä pa­kon edessä te­kivät­kin yh­teis­työtä.
Maail­man­ti­lan­ne on sa­maan ta­paan luo­nut her­kul­li­sen ajoi­tuk­sen tehdä uu­sin­ta­ver­sio ai­hees­ta. Län­nen ja idän vä­li­nen ki­reä ti­lan­ne on juu­ri saa­mas­sa har­mai­ta sä­vyjä yh­teis­ten vi­hol­lis­ten tor­jun­nas­sa.
Ikävä kyllä Guy Ritc­hien Koo­di­ni­mi U.N.C.L.E. kaa­tuu vähäi­sellä ka­ris­mal­la va­rus­tet­tui­hin pää­hen­kilöi­hin. He to­den tot­ta kal­pe­ne­vat esi­ku­vien­sa rin­nal­la. Nais­roo­lit (A­li­cia Vi­kan­der, Eli­za­beth De­bic­ki) toi­mi­vat pa­rem­min, vaik­ka tehtävät ovat vaa­ti­via.
Är­syttä­vin koh­taus on haus­kin. So­lo on ole­vi­naan gour­met-ka­ve­rei­ta, mut­ta niinpä hän hauk­kaa leipää ja ryyppää sa­maan suul­li­seen chian­tia.
Ai­ka haus­kaa viih­dettä tämä kui­ten­kin ajoit­tain tar­joaa. Kau­nii­ta pe­rio­diau­to­ja kat­se­lee ai­na mie­lellään. Myös 1960-lu­vun mu­siik­kia hyö­dyn­netään tuo­rees­ti. Pää­huo­mion va­ras­taa sou­lin yli­pa­pin So­lo­mon Bur­ken Cry to Me.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Atmos-ääniraidan kokeilu ei ollut mahdollista, mutta hyvin toimi perinteisempikin vahvistus. Ekstroihin on tallennettu 29 min. dokumentit ja 5 min. ylijäämäkuvaa. (PS)
22/01/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy