Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ketjureaktio

Chain Reaction 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1996Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.82
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Ta­kaa-a­jet­tu”-e­lo­ku­van oh­jaa­jan toi­min­tat­ril­le­ri tie­de­mies­ryhmästä, jo­ka on on­nis­tu­nut ke­hit­te­lemään uu­den val­lan­ku­mouk­sel­li­sen ener­gialäh­teen ja ha­luaa nyt saat­taa sen va­paas­ti kaik­kien saa­ta­vil­le.

”­Ta­kaa-a­jet­tu”-e­lo­ku­van oh­jaa­jan toi­min­tat­ril­le­ri tie­de­mies­ryhmästä, jo­ka on on­nis­tu­nut ke­hit­te­lemään uu­den val­lan­ku­mouk­sel­li­sen ener­gialäh­teen ja ha­luaa nyt saat­taa sen va­paas­ti kaik­kien saa­ta­vil­le.
P­ro­jek­tin hämärät ra­hoit­ta­jat eivät suh­tau­du ke­vyes­ti si­joi­tuk­sen­sa pois an­ta­mi­seen ja ryh­tyvät vä­littömäs­ti vas­ta­toi­miin. La­bo­ra­to­rio räjäy­tetään maan­ta­sal­le ja eloon jää­neet la­vas­te­taan teol­li­suus­va­koi­li­joik­si.
Kea­nu Ree­ves on yk­si hen­kensä kau­pal­la pa­ke­ne­vis­ta tut­ki­jois­ta, jo­ka yrittää löytää kei­non to­dis­taa syyttö­myy­tensä.
”­Ket­ju­reak­tio” on mo­nel­la ”­Ta­kaa-a­je­tun” uu­del­leen läm­mi­telmä: juo­ni on pää­piir­teissään täy­sin ident­ti­nen, ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on edel­leen Chi­ca­go ja hen­kilö­hah­mo­jen osal­ta vain näyt­te­lijät ovat vaih­tu­neet. Tästä huo­li­mat­ta var­sin viih­dyttävä elo­ku­va. Mor­gan Free­man on jäl­leen ker­ran nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kak­si­naa­mai­ses­sa roo­lis­saan tut­ki­musp­ro­jek­tin suo­je­li­ja­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Teknisesti erittäin korkeatasoiselta kaksikerroksiselta levyltä löytyy lisukkeeksi 14 minuutin dokumentti, mutta valitettavasti traileri ja kommenttiraita puuttuvat. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy