Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

He ovat paenneet

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
  EAN: 6438044399462

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

J-P Val­keapää sai vuo­den 2014 par­haan elo­ku­van ja oh­jauk­sen Jus­sit elo­ku­val­laan He ovat paen­neet.

J-P Val­keapää sai vuo­den 2014 par­haan elo­ku­van ja oh­jauk­sen Jus­sit elo­ku­val­laan He ovat paen­neet. Se on niin eri­koi­nen ja jo­pa mie­len­kiin­toi­nen työ, että se pa­nee ih­met­te­lemään, kuin­ka ju­ry on pääs­syt yk­si­mie­li­syy­teen. Sen ver­ran ris­ti­ve­toa tämä saa ai­kaan.
Jo ni­mi viit­taa la­ji­tyyp­piin, ja niitä riittää. Elo­ku­va al­kaa kou­lu­ko­ti­ku­vauk­se­na, kun än­kyttävä si­va­ri (Tep­po Man­ner) tu­tus­tuu viil­te­lyyn tai­pu­vai­seen tyttöön (Roo­sa Sö­der­holm). Ta­ri­na jat­kuu angs­ti­se­na nuo­ri­so­ku­vauk­se­na ja pää­tyy kes­kivä­lillä uu­den aal­lon pa­ko­kaa­hauk­seen. Sit­ten sa­vu­taan sa­la­peräi­sel­le mö­kil­le, jos­sa te­kijät pää­sevät vauh­tiin hip­pi­hen­ki­sen ja hy­vin ku­va­tun huu­met­ri­pin myötä. Ny­kypäivän aa­ta­mi ja ee­va tem­pais­taan tämän jäl­keen tu­tus­tu­maan Wes­tend-tyyp­pi­seen per­he­hel­vet­tiin, jos­sa kengät rii­su­taan jo te­ras­sil­la. Kun sieltä on sel­vit­ty, ta­tuoi­tu ja lä­vis­tel­ty help­po­heik­ki (mai­nio Pel­le Heik­kilä) ot­taa pa­rin me­run­sa huo­maan ja tar­joaa em­pa­tiaa ai­noa­na hen­kilönä ko­ko elo­ku­vas­sa. Kun me­no muut­tuu jo ai­ka­ta­val­la mie­len­kiin­toi­sek­si, pää­dytään päätä­pah­kaa huu­mau­sai­ne­lii­gan joh­dat­ta­maan sp­lat­ter-kau­huun.
Kaik­ki la­ji­tyy­pit käydään lä­pi, ja mie­leen tul­vii oh­jaa­jia men­neiltä vuo­sil­ta. Lop­pu­tu­los te­kee ta­val­laan vai­ku­tuk­sen, mut­ta on pe­rin se­ka­va. Ku­vaa­vaa on, että pää­hen­kilöi­den unet, ku­vi­tel­mat ja muis­ti­ku­vat tun­tu­vat ko­ko­nai­suu­des­sa sel­keim­miltä ja ymmär­rettä­vim­miltä. Tästä an­sio kuu­luu ku­vaa­ja Pie­ta­ri Pel­to­lal­le, jon­ka työn an­sios­ta elo­ku­va on saa­nut suo­ma­lai­sek­si elo­ku­vak­si poik­keuk­sel­lis­ta huo­mio­ta, muun muas­sa Gö­te­bor­gin ja Ve­net­sian elo­ku­va­juh­lil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva käyttää paljon luonnonvaloa ja on rakeinen. Tyylikäs kuvaus pääsee aika hyvin oikeuksiinsa. Ääniraita painottaa musiiikkia. Ei ekstroja. (PS)
03/02/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy