Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Warrior

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 140 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1 (16)
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044310368

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­me­rik­ka­lai­sil­la on per­vers­si miel­ty­mys al­ta­vas­taa­ja-­ta­ri­noi­hin, vaik­ka väellä ja voi­mal­la yh­den kimp­puun, on tun­tu­nut ole­van ee­tos sit­ten Mon­roe-o­pin.

A­me­rik­ka­lai­sil­la on per­vers­si miel­ty­mys al­ta­vas­taa­ja-ta­ri­noi­hin, vaik­ka väellä ja voi­mal­la yh­den kimp­puun, on tun­tu­nut ole­van ee­tos sit­ten Mon­roe-o­pin. De­mo­ni­soi­da ei to­ki enää saa, sillä suo­ma­lai­sen nak­ki­kop­pi­tap­pe­lun säännöt, yk­si yk­si vas­taan ja maa­han ei pot­ki­ta, eivät tai­da enää ol­la voi­mas­sa.
Vä­ki­val­lan mer­ki­tystä on hyvä poh­tia myös War­rio­rin ää­ressä. Se ei ole mikään vä­ki­val­taa ihan­noi­va mar­tial arts –­te­ke­le, joi­ta riittää vai­vak­si as­ti. Ei se kui­ten­kaan tuo­mit­se­kaan ur­hei­lu­la­jeis­ta ää­rimmäistä, va­paaot­te­lua.
En tun­ne la­jin hie­nouk­sia, mut­ta ai­na­kin tämän elo­ku­van poh­jal­ta se vaa­ti­nee ko­vin­ta kun­toa, ä­lyä ja tek­niik­kaa. Is­ku­ko­ne tai pelkkään mas­saan tur­vau­tu­va ei la­jis­sa pärjää, sillä vik­kelä ka­ve­ri ot­taa lui­ta murs­kaa­van si­don­nan, jol­loin on pak­ko an­tau­tua. Muu­ten pau­kah­taa ol­kapää si­joil­taan.
War­rior tar­joaa myös hyvän isä ja po­jat –­ku­vauk­sen, jo­ka on ai­ka yleispä­tevä, vaik­kei ai­van näin draa­mat­ti­sia per­he­ta­pah­tu­mia oli­si kär­sit­tykään. Eri­kois­ta on se, että se vält­te­lee kli­seitä, jot­ka liit­tyvät per­he­suh­tei­siin, isän­maal­li­suu­teen, so­ta­san­ka­ruu­teen, ir­lan­ti­lais­taus­taan ja vä­ki­val­taan. Se ei edes tee pilk­kaa la­jin fa­neis­ta, vaik­ka mo­nes­ti on var­mas­ti teh­nyt mie­li.
Hy­vin jän­nitävä, kos­ket­ta­va draa­ma on ky­seessä. Se saat­tai­si jo­pa yh­distää Beet­ho­ve­nin ja Her­man Mel­vil­len ystävät kamp­pai­lu­la­je­ja har­ras­ta­vien kans­sa sa­man ruu­dun ää­reen. Sii­hen ei mo­ni elo­ku­va pys­ty.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva kärsii muutaman kerran aliasing-värinöistä. Ääniraita on puolestaan iskevä. DVD on hyvälaatuinen, eikä jää BD:n tarkkuudesta kuin hieman. Ei ekstroja. (PS)
27/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy